Horváth Ferenc (2018): Zólyomi Bálint 1966-os digitális vegetációtérképe a Margitai erdőről georeferálva. Kézirat

Összefoglalás

Zólyomi Bálint 1966-os vegetációtérképe az újszentmargitai Tilos-erdőről "Margitai erdő, tölgy fajok előfordulása" címmel jelent meg Zólyomi és mtsai (1971): A vegetáció produktivitásának vizsgálata az újszentmargitai IBP mintaterületen című MTA Biol. Oszt. Közl. 15-ös számában. A nagyon részletes felbontású és pontos térkép minden bizonnyal légifelvétel segítségével lett megrajzolva. A mellette húzódó út és az erdő jellegzetes sarokpontjainak segítségével sikerült a vegetációtérkép elég nagy pontosságú (1-3 m-re becsült) georeferálása, amely EOV 10.000-es topo térkép kivágat felhasználásával történt.

Cél: a vegetációtérkép vektorizálása ... ez még nem készült el, de a fontosabb georeferált (geoTIFF) képek már letölthetők.

Lelőhely
ER Archívum (még nincs feldolgozva)
Erdőrezervátumok