Kis-Szénás Erdőrezervátum

ER-08 (HU)
magterület: 41.1 ha; védőzóna: 79.3 ha; összes terület: 120.4 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Piliscsaba 070-ből 25B, 25NY, 25TN1, 25TN2, 25TN3; Pilisszentiván 070-ből 7A, 7C, 7H, 7I, 7N, 7O, 7TN5, 7TN6, 7TN7, 7TN8, 7TN9
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Piliscsaba 070-ből 25A, 25C, 25D, 26B, 26C, 26D, 26E, 26NY1, 26NY2, 26TN; 083-ból 25A; Pilisszentiván 031/1-ből 8G; 068-ból 8G; 069/7-ből 7K, 7TN1; 070-ből 7B, 7D, 7G, 7J, 7K, 7P, 7Q, 7TI1, 7TI2, 7TN2, 7TN3, 7TN4, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8J, 8NY
Történet

2024
Tervezett alapfelmérés a HUN-REN ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet részéről.

2016
Meredek völgyekkel tagolt, változatos dolomit-felszínű terület a Budai-hegység csaknem összes növényzeti típusával. A különleges ökológiai viszonyok, a növényvilág és állatvilág, valamint az élőhelyek rendkívüli változatossága és különlegessége miatt kiemelkedő természetvédelmi értékű „szentély” - Európa Diploma terület. A vad sűrűségét a Szénások térségében viszonylag alacsony szinten tartják, időnként vadlétszám becsléseket végeznek. A magasabb térszíneken a 2014-es jégtörés jelentős bolygatást okozott, amelynek következményeit a védőzónában felszámolták, a holtfákat mindenütt összetermelték és hasznosították. A magterület északias kitettségű gyertyános-tölgyes és törmeléklejtő állományaiban a 2016-os felmérés szerint az összes fekvő holtfa 100-120 m3/ha, aminek felét a 2014 decemberi jégtörés és dőlés okozta. Ezzel szemben a (sziklagyepekkel és lejtősztyeppekkel mozaikoló) molyhos tölgyesek fekvő holtfa mennyisége sokkal alacsonyabb, mintegy 20 m3/ha, amelynek szintén fele a 2014 decemberi jégtörés következménye. Az erdőrezervátum alsóbb régióiban jégtörés már nem következett be. ... Horváth Ferenc

1999
"Meredek völgyekkel tagolt, változatos dolomit-felszínű rezervátum a Budai-hg. csaknem összes növényzeti típusával. A terület a 80-as évek óta – egy részlet kivételével – be van kerítve. A különleges ökológiai viszonyok, a növényvilág és állatvilág, valamint az élőhelyek rendkívüli változatossága és különlegessége miatt a terület kiemelt természetvédelmi értékű "szentély". ... Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott publikációk
Összes publikáció
2016 Horváth Ferenc és Bajomi Bálint (szerk., 2016): Erdőrezervátumok a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság területén. Cincér különszám, 13 old.
2010 Dobolyi, K. & Virág, P. (2010): Grassland-woodland mosaics in the Kisszénás Forest Reserve (Hungary). Studia Botanica Hungarica 41: 129-142.
2008 Bálint Zsolt (2008): A Budai-hegység dolomittérségeinek nappalilepke-faunája. Rosalia 4: 337-356.
2008 Dobolyi Konstantin és Türke Ildikó Judit (2008): A Szénás-hegycsoport tájtörténete. Rosalia 4: 45-60.
2008 Dobolyi Konstantin (2008): Vegetációtanulmányok a Kis-Szénás és az Iváni-hegy (Pilisszentiván) sziklagyepeiben. Rosalia 4: 233-247.
2008 Dobolyi Konstantin, Kézdy Pál, Kun András és Szabó Fruzsina (2008): A Szénás-hegycsoport edényes flórája. Rosalia 4: 169-232.
2008 Dobolyi Konstantin és Kézdy Pál (szerk.) (2008): Természetvédelem és kutatás a Szénás-hegycsoporton. Tanulmánygyűjtemény. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest
2008 Kézdy Pál (2008): Természetvédelmi kezelés a Szénás-hegycsoport Európa Diplomás területen. Rosalia 4: 11-28.
2008 Merkl Ottó (2008): Adatok a Szénás-hegycsoport bogárfaunájához (Coleoptera). Rosalia 4: 295-322.
2008 Nagy Barnabás (2008): A Szénás-hegycsoport (Nagykovácsi) egyenesszárnyúi (Orthoptera). Rosalia 4: 283-294.
2008 Peregovits László és Ronkay László (2008): A Szénás-hegycsoport és a Csíki-hegyek éjszakai nagylepke-faunája (Macroheterocera). Rosalia 4: 357-422.
2008 Szabóky Csaba (2008): Adatok a Nagy-Szénás molylepke-faunájának ismeretéhez. Rosalia 4: 323-336.
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
2002 Kézdy P. és Gadó Gy. P. (2002): Nagy-Szénás tanösvény. In: Tanösvények Budapest körül 1., Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest
1975 Izrael Gábor (1975): Legritkább nagyvadunk a muflon. Élet és Tudomány 30(23):1078-1083.