Kisszénás Erdőrezervátum

ER-08 (HU)
core area: 41.1 ha; buffer zone: 79.3 ha; total area: 120.4 ha
Storyline

Meredek völgyekkel tagolt, változatos dolomit-felszínű rezervátum a Budai-hg. csaknem összes növényzeti típusával. A terület a 80-as évek óta – egy részlet kivételével – be van kerítve. A különleges ökológiai viszonyok, a növényvilág és állatvilág, valamint az élőhelyek rendkívüli változatossága és különlegessége miatt a terület kiemelt természetvédelmi értékű "szentély".
1999
"This reserve is dissected by deep valleys, has varied dolomite surface, with almost all the vegetation types of Budai-hegység. The area has been fenced – except one part - since the 80’s. By the reason of the special ecological conditions, the flora and fauna and the extremely diverse and unique habitats, the area is a "sanctuary" of high nature conservation value."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben [Classification and brief description of the forest reserves in 1999 from the viewpoint of research]