Dobolyi K., Kézdy P., Kun A. és Szabó F. (2008): A Szénás-hegycsoport edényes flórája. Rosalia 4: 169-232.

Összefoglalás

A Szénás-hegycsoport edényes flórája
Dobolyi Konstantin, Kézdy Pál, Kun András és Szabó Fruzsina

Bevezetés:
A Szénás-hegycsoportról önálló flóramű mind ez ideig nem készült, bár a terület fajgazdagsága, viszonylagos földrajzi önállósága és ismertsége miatt ezt feltétlenül megérdemelné. Az utóbbi évtizedekben a területen számos, elsősorban természetvédelmi célú kutatás folyt, amelyek során nagyszámú florisztikai adat gyűlt össze. Jelen munkánkban a Szénások Európa Diplomás Terület eddig publikálatlan, kutatási jelentésekben megadott, illetve szóbeli közlésekből származó florisztikai adatait adjuk közre. Nem volt célunk a terület teljes florisztikai feltárása, ami alapos és tervezett terepi kutatómunkát, valamint az igen nagy mennyiségű herbáriumi és irodalmi anyag feldolgozását teszi szükségessé. Az adatok szórványos jellege miatt nem volt célunk a kriptogám flóra feldolgozása sem.
A 722 edényes növénytaxont magában foglaló Enumeráció az alábbi adatokat tartalmazza: a Flóra adatbázis 1.2 sorszáma, a faj tudományos és magyar neve, a gyakrabban előforduló szinonímák, flóraelem, florisztikai adatok.

Megjegyzések

Budai Tájvédelmi Körzet, Budai-hegység (Hungary), flóra, Kis-Szénás, Nagy-Szénás

Címszavazva - GE

Lelőhely
ER Archívum (2008/P-012)
Erdőrezervátumok