Hosszú-völgy Erdőrezervátum

ER-51 (HU)
magterület: 37.0 ha; védőzóna: 117.0 ha; összes terület: 154 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Velem 0213-ból 16B, 16NY2, 18A, 18B, 18C
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Velem 0155-ből 21E, 21F; 0164/1 (21F); 0169-ből 22A, 22B; 0175-ből 22H; 0200 (21F); 0203-ból 17ÚT2; 0204-ből 11B, 11D, 17A, 17ÚT1; 0205 (11B; 0206 (11D); 0207 (18ÚT); 0213-ból 13A, 15B, 15NY, 19A, 19B, 19NY; 0215-ből 19ÚT1; 0231-ből 11A, 11B, 16A, ...
Történet

2022
Az alapállapot felmérést 2x2, lejtőirány mentén kitűzött mintavételi transzekt biztosítja (25 MVP). A fenyőelegyes bükkös völgytalpi részén vékonyabb, sűrűbb állomány található, míg a meredek oldalban zártabb, néhány méretes fával jellemezhető állomány van. A meredek oldalon erőteljes az erózió, a völgy alján nagyfokú a felhalmozódás. Széldöntött fák fennakadnak vagy nagyrészt lecsúsznak a lejtőn. Az álló holtfák többsége a vékonyabbak  közül kerül ki. 

2022 - FÖBB ALAPFELMÉRÉSI EREDMÉNYEK
A FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV, TERM alapfelmérést a Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar munkatársai készítették el, amelyet geodéziai és távérzékelési (UAV és föld lézerszkennelés) munkálatok, valamint a tájhasználat történetének értékelése egészíti ki. A főbb eredményeket egy kutatási jelentés foglalja össze ... Bidló és mtsai (2023): Kutatási jelentés a Hosszú-völgy Erdőrezervátum felméréséről, 2022

mintavételi pontok (ismétlések) száma25 (4 transz.)
átlagos lombkorona-záródás78%
nagyobb természetes lékek aránya40%
átlagos állománymagasság22,5 m
átlagos sűrűség (N)515 törzs/ha
átlagos körlapösszeg (G)41,3 m2/ha
törött törzscsonkok sűrűsége18,6 törzs/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége85,0 holtfa/ha

Elegyarányok: bükk 77%. erdei fenyő 11%, magas kőris 3%,  gyertyán 2%, vörösfenyő 2%, továbbá előfordul még kocsánytalan tölgy, hegyi juhar, korai juhar, cser, fekete fenyő, kislevelű hárs, lucfenyő és nyír. 

Újulati és cserjeszint: a térbeli eloszlás egyenetlen; a ÚJCS szint egyedeinek döntő többsége 5 mélyfekvésű, nyíltabb mintavételi ponton (MVP) koncentrálódik. A sűrűség 4.388 összes hajtás/ha 9%-os csúcsrágottsággal. Uralkodó a bükk (4200 hatjás/ha), amelyen kívül magas kőris, mezei juhar, korai juhar, madárcseresznye és bodza fordult elő alacsony sűrűséggel (88, 50, 25, 13, 13 hajtás/ha).

Aljnövényzet: fajgazdagság 63; az átlagos fajszám: 6,9. Két védett faj a Neottia nidus-avis és a Dryopteris carthusiana, amelyek előfordulási valószínűsége és relatív gyakorisága nagyon alacsony. A bükk mindenhol előfordul (100% EVAL, 0,417 RGYAK), közepes előfordulású a szagos müge, gyertyán, kisvirágú nebácsvirág, korai juhar, csalán, ujjas sás, kocsánytalan tölgy, szeder, magas kőris, egyvirágú gyöngyperje és az erdei varázslófű (28-16% EVAL). Az elegyfafajok közül a gyertyán, kocsánytalan tölgy és erdei fenyő az újulati és cserjeszintben egyáltalán nem fordul elő.    

Talaj, termőhely:  mészfillit és fillit alapkőzeten, a legtöbb vizsgálati pontban nagyon meredek (45°), többnyire vékony (3-10 cm) humuszos szinttel, vályog fizikai talajon, jelentős mennyiségű kőzetdarabbal, legnagyobb kiterjedésben savanyú, nem podzolos barna erdőtalaj (18/25), sziklás-köves váztalaj (4/25) és lejtőhordalék talaj (3/25) található, (5 talajszelvény leírása és laborvizsgálata, valamint 25 talajfúrás alapján).

UAV ortofotó: a teljes magterületről 2,7 cm terepi felbontású, 723 felvételből összeállított  ortofotó-mozaik készült a bükk lombtalan állapotában (2022. március 18-án).

1999
"Az erdőrezervátumban leginkább a Kőszegi-hegységre jellemző fenyőelegyes bükkösök találhatók, amelyek helyi viszonylatban átlagos állapotúak (nem túl öreg gazdasági erdő). A faállományszerkezet ennek megfelelően meglehetősen egyöntetű. A területen különleges élőhely: sziklai erdeifenyves is található." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

1996 óta
A fokozottan védett kis légykapó populációjának monitorozását Németh Csaba végzi a Kőszegi-hegységben.

Válogatott publikációk
Összes publikáció
2023 Szamosvári, Erik, László Nagy Heino Konrad, Norbert Móricz, Lambert Weißenbacher, Anita Bálint, Anikó Neuvirthné Bilics, Marcelo van Loo (2023): Bilateral cooperation - Fostering the ability of native European beech and sessile oak forests in the border region against the impacts of climate change. RIO 9: e109816
2022 Balázs Pál, Bidló András, Végh Péter és Horváth Adrienn (2022): Hosszú-völgy Erdőrezervátum (Velem) felszínborításának változása történeti térképek alapján. in: Czimber és Heil (szerk.) Az Erdőmérnöki Kar Tudományos Kiadványa, Sopron pp. 19-24.
2022 Bidló András, Balázs Pál, Végh Péter és Horváth Adrienn (2022): Talajvizsgálat a velemi Hosszú-völgy Erdőrezervátumban. In: Czimber és Heil (szerk.) Az Erdőmérnöki Kar Tudományos Kiadványa, Sopron pp. 44-52.
2022 Kollár Tamás (2022): Bükk (Fagus sylvatica) állományok fatermési függvénye és táblája az ERTI tartamkísérleti hálózatának adatbázisa alapján. Erdészettudományi Közlemények 12(1-2): 5-29.
2022 Saláta Dénes, Takács Mátyás, Hüll László, Pető Ákos (2022): Közönséges bükk (Fagus sylvatica L.) növekedésének vizsgálata évgyűrűk alapján a Pápavár déli lejtőjén (Bakony) - előtanulmány. Tájökológiai Lapok 20(2): 59-81.
2022 Szász Botond és Király Géza (2022): UAV-alapú légifelvételek készítése és feldolgozása az erdőrezervátum-program keretein belül. in: Czimber és Heil (szerk.) Az Erdőmérnöki Kar Tudományos Kiadványa, Sopron pp. 250-255.
2016 Führer Ernő, Edelényi Márton, Jagodics Anikó, Jereb László, Horváth László, Kern Zoltán, Móring Andrea, Szabados Ildikó, Pödör Zoltán (2016): Az időjárás hatása egy időskorú bükkös évenkénti körlap-növekedésére. Erdészettudományi Közlemények 6(1):61-78.
2007 Németh Cs. (2007): Adatok a Kőszegi-hegység kis légykapó (Ficedula parva) állományának ismeretéhez. Cinege 12:39., Szombathely
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
2000 Németh Csaba (2000): A kis légykapó (Ficedula parva) élőhelyválasztása a Kőszegi-hegységben. Ornis Hungarica 10:79-85.