Horváth Ferenc (2019): Monitorozó javaslatok az ŐNPI kezelésében álló erdőrezervátumokkal kapcsolatban. Kézirat, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 3 old.

Összefoglalás

A célorientált kutatások mellett szükség van a kevesebb erőfeszítést igénylő, de a legfontosabb változásokat egységesen leíró, hosszútávú vizsgálatsorozatok (ER HTV) folytatására, amelyek országos szinten is összehasonlítható adatokat szolgáltatnak a faállomány-szerkezet (FAÁSZ), az újulati és cserjeszint (ÚJCS), valamint az aljnövényzeti szint (ANÖV) aktuális állapotáról és azok változásáról.

A Szalafő Őserdő ERDŐ+h+á+l+ó geodéziai kitűzése, valamint ER HTV vizsgálata 2008-ban készült el. Az ER HTV vizsgálatokból a FAÁSZ, ÚJCS és ANÖV modulok megismétlése időszerűvé vált. Az itt alkalmazott módszerrel két probléma van, amelyek azonban kiküszöbölhetők. A mintavételi pontok egy részénél fellépő túl nagy erdőszegély hatás, továbbá az ANÖV módszertan időközben történt megváltozása. A mellékelt módszertani (módosító) javaslat ezek megoldására tesz ajánlást, valamint javasolja, hogy az ER HTV vizsgálatokat az ÖNPI többi erdőrezervátumában is alkalmazzák.

Lelőhely
ER Archívum (2019/D-003/1,2)