Szabó-völgy Erdőrezervátum

ER-52 (HU)
magterület: 26.9 ha; védőzóna: 39.1 ha; összes terület: 66 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Felsőszölnök 086/7 a-ból 2E; 086/17-20-ból 2TI1; 0111/2 a-ból 1E, 1F, 1TI2; 0111/2 c-ből 1TI1; 0111/2 d (2TI1)
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Felsőszölnök 086/7 a-ból 2A, 2B, 2C, 2D, 2F; 0111/1 (2B); 0111/2 a (1A, 1B, 1C, 1D, 1G, 1H); 0111/2 b (1NY)
Történet

2023
A magterület közvetlen határán (védőzónában) beavatkozások nyomai látszanak: szárzúzás a réten; fakitermelés az ÉNY-i oldal határán. ... a patakmeder lefolyástalan részén magas aranyvessző sűrű állománya ... Bidló és mtsai (2023): Kutatási jelentés a Szabó-völgy Erdőrezervátum (ER-52) felméréséről, 2023

2022/23 - FÖBB ALAPFELMÉRÉSI EREDMÉNYEK
A FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV, TERM alapfelmérést a Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar munkatársai készítették el, amelyet geodéziai és távérzékelési (UAV felmérés) munkálatok, valamint a tájhasználat történetének értékelése egészíti ki. A főbb eredményeket egy kutatási jelentés foglalja össze ... Bidló és mtsai (2023): Kutatási jelentés a Szabó-völgy Erdőrezervátum (ER-52) felméréséről, 2023

mintavételi pontok (ismétlések) száma94 (89)
átlagos lombkorona-záródás86,4%
nagyobb természetes lékek aránya1%
átlagos állománymagasság24,9 m
átlagos sűrűség (N)321 törzs/ha
átlagos körlapösszeg (G)???  m2/ha
törött törzscsonkok sűrűsége??? törzs/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége??? holtfa/ha
fekvő holtfa16 m3/ha

Elegyarányok: dominál a bükk, majd gyertyán, lucfenyő, kocsánytalan tölgy és mézgás éger a sorrend, továbbá előfordul még erdei fenyő, hegyi juhar, madárcseresznye, korai juhar, kocsányos tölgy, csertölgy, mezei juhar, magas kőris, nyír, rezgő nyár, szelídgesztenye, barkóca. Megj.: néhány FAÁSZ jellemző és az elegyarányok pontos számítása még szükséges. 

Újulati és cserjeszint: a magterület É-i része újulat- és cserjementes, a D-i részben lejtőinek középső sávjában van nagyobb borítás; a ÚJCS szint egyedeinek döntő többsége bükk (~3.500 hajtás/ha), sokkal ritkább a gyertyán, hegyi juhar és lucfenyő (190, 126, 113 hajtás/ha). Ezen kívül farkasboroszlán és egybibés galagonya fordult még elő. A sűrűség 3.943 összes hajtás/ha 1%-os csúcsrágottsággal; a hegyi juhar csúcsrágottsága 10%-os. 

Aljnövényzet: fajgazdagság 70; az átlagos fajszám: 8,4. Négy védett faj (Neottia nidus-avis, Dryopteris carthusiana, Cyclamen purpurascens, Daphne mezereum) alacsony előfordulási valószínűséggel (EVAL) és relatív gyakorisággal (RGYAK) jellemezhető. Inváziós faj nem fordult elő. A bükk szinte mindenhol előfordul (80% EVAL, 0,436 RGYAK), közepes előfordulású a hegyi juhar, szagos müge, madársóska, erdei sás, erdei ibolya, erdei pajzsika, kocsánytalan tölgy, gyertyán, madárcseresznye, borostyán, gombernyő, erdei varázslófű, szeder, sárga árvacsalán, hölgypáfrány, luc, ciklámen, bodza (45-16% EVAL).    

Talaj, termőhely:  talajképző kőzet a mállott, barna lösz üledék; a területre erősen kilúgzott barna erdőtalajok jellemzőek, felső szintben erősen savanyú vagy savanyú kémhatással, vályog fizikai féleséggel, a mélyebb szintekben agyag vagy nehéz agyag réteggel (3 talajszelvény leírása és laborvizsgálata, valamint 94 talajfúrás értékelése alapján).

UAV ortofotó: a teljes magterületről 2,7 cm terepi felbontású, 723 felvételből összeállított  ortofotó-mozaik készült a bükk lombtalan állapotában (2022. március 18-án).

2021
ÚJCS és ANÖV felmérés készült a Kungli-féle faállományszerkezeti felmérés kiegészítésére, az ott kitűzött kvadráthálózat középpontjaiban. Az északi (dombtetős) részen újulati és cserjeszint alig van, D-DK-i részen viszont jelentős a bükk és gyertyán újulata, csúcsrágottságuk 25%, ill. 50% körüli. Elegyfafajok ritkák. Az ANÖV szintben viszont sok az elegyfafaj, elsősorban hegyi juhar, tölgyek és cseresznye, de a bükk és gyertyán a leggyakoribb fafaj. Lágyszárúak között az üde erdei fajok jellemzőek. ... Szegleti és mtsai (2021): A Szabó-völgy Erdőrezervátum újulati, cserjeszint és aljnövényzet felmérése a magterületen. Kutatási jelentés alapján.

2019
"A magterület két gerinc között lévő domboldalakat és a középső völgyet foglalja el. Három kisebb tisztás is a magterületbe esik ... A potenciális vegetáció a mezofil bükkös lehetett, a dombhátakon, gerinceken a lombelegyes erdeifenyves vagy acidofil bükkös. A völgyekben égerliget a jellemző, mely a kiszélesedő, pangó vizű részeken és a forrásos helyek környékén láposodó jelleget mutat. Kifejezetten tájidegen fafajok kis területet leszámítva nem találhatók az ER területén ... csak a nyugati határszélre jellemző kezelt gazdasági erdők, jelentős mértékű fenyőtelepítésekkel." ... ÖNPI (2020) Jelentés az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről.

2018
Vállalkozó az ÖNPI megbízásából 50x50 m-es kvadráthálózatot tűzött ki a magterületen, állandó fémcövekekkel kitűzve a kvadrátok sarkait. A további felméréseket a hálózat középpontjaiban javasolt elvégezni.
A kvadrátokba eső (nem lokalizált) összes fát felmérte. A fák felmérésére vonatkozó szempontok nagyrészt kompatibilisek az ER HTV változókkal (+ odúfelmérés). A jelentés erdőrészletenként értékeli az eredményeket, de kvadrátonként is megvannak az eredmények valahol (fel kell kutatni). Részletenként eltérő mértékben, összességében: bükk, gyertyán, luc, kocsánytalan tölgy, erdei fenyő és éger a meghatározó fafajok. ... Kungli József (2018) Zárójelentés a Szabó-völgy Erdőrezervátum ER-52 magterületének faállományszerkezeti felméréséről jelentés alapján

1999
"Csak a Vend-vidékre jellemző erdőállományok, kezelt gazdasági erdők találhatók itt, jelentős mértékű fenyőtelepítésekkel. A hármas határ miatt egyre növekvő turizmussal kell számolni." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Szabó-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Szabó-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Szabó-völgy Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2023 Bidló András, Király Géza, Bartha Dénes, Horváth Tamás (szerk.) (2023): Kutatási jelentés a Szabó-völgy erdőrezervátum (ER-52) felméréséről. Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron, 72 old.
2021 Szegleti Zsófia, Horváth Ferenc, Vig Ákos, Zimmermann Zita és Papp Mónika (2021): A Szabó-völgy Erdőrezervátum újulati, cserjeszint és aljnövényzet felmérése a magterületen. Kutatási jelentés, 25. oldal + mellékletek
2019 Horváth Ferenc (2019): Monitorozó javaslatok az ŐNPI kezelésében álló erdőrezervátumokkal kapcsolatban. Kézirat, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 3 old.
2018 Kungli József (2018): Szabó-völgy Erdőrezervátum ER-52 (HU) magterületének faállományszerkezeti felméréséről - Zárójelentés. ÖNPI, Őriszentpéter. 50 old.
2007 Mag Zsuzsa (2007): Faállomány hatása a költő madárközösségre őrségi erdőkben. Diplomamunka. Kézirat, Budapest
2007 Márialigeti S. (2007): Faállomány- és egyéb környezeti változók hatása a mohavegetációra az őrségi erdőkben. Szakdolgozat. Kézirat, Budapest
2002 Tímár Gábor (2002): A Vendvidék erdeinek értékelése új nézőpontok alapján. Doktori (Ph.D.) értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyeteme, Sopron, 110 old. + 31 melléklet
1998 Bartha D. (1998): Szabó-völgy Erdőrezervátum (52) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Felsőszölnök Szabó-völgy (52) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest