Szabó-völgy Erdőrezervátum

ER-52 (HU)
magterület: 26.9 ha; védőzóna: 39.1 ha; összes terület: 66 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Felsőszölnök 086/7 a-ból 2E; 086/17-20-ból 2TI1; 0111/2 a-ból 1E, 1F, 1TI2; 0111/2 c-ből 1TI1; 0111/2 d (2TI1)
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Felsőszölnök 086/7 a-ból 2A, 2B, 2C, 2D, 2F; 0111/1 (2B); 0111/2 a (1A, 1B, 1C, 1D, 1G, 1H); 0111/2 b (1NY)
Történet

2022 - ALAPFELMÉRÉS
Elkezdődött a magterületre kiterjedő egységes alapállapot felmérés a Soproni Egyetem EMK munkatársai részéről (FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV, TERM). 

2021
ÚJCS és ANÖV felmérés készült a Kungli-féle faállományszerkezeti felmérés kiegészítésére, az ott kitűzött kvadráthálózat középpontjaiban. Az északi (dombtetős) részen újulati és cserjeszint alig van, D-DK-i részen viszont jelentős a bükk és gyertyán újulata, csúcsrágottságuk 25%, ill. 50% körüli. Elegyfafajok ritkák. Az ANÖV szintben viszont sok az elegyfafaj, elsősorban hegyi juhar, tölgyek és cseresznye, de a bükk és gyertyán a leggyakoribb fafaj. Lágyszárúak között az üde erdei fajok jellemzőek. ... Szegleti és mtsai (2021): A Szabó-völgy Erdőrezervátum újulati, cserjeszint és aljnövényzet felmérése a magterületen. Kutatási jelentés alapján.

2019
"A magterület két gerinc között lévő domboldalakat és a középső völgyet foglalja el. Három kisebb tisztás is a magterületbe esik ... A potenciális vegetáció a mezofil bükkös lehetett, a dombhátakon, gerinceken a lombelegyes erdeifenyves vagy acidofil bükkös. A völgyekben égerliget a jellemző, mely a kiszélesedő, pangó vizű részeken és a forrásos helyek környékén láposodó jelleget mutat. Kifejezetten tájidegen fafajok kis területet leszámítva nem találhatók az ER területén ... csak a nyugati határszélre jellemző kezelt gazdasági erdők, jelentős mértékű fenyőtelepítésekkel." ... ÖNPI (2020) Jelentés az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 2019. évi tevékenységéről.

2018
Vállalkozó az ÖNPI megbízásából 50x50 m-es kvadráthálózatot tűzött ki a magterületen, állandó fémcövekekkel kitűzve a kvadrátok sarkait. A további felméréseket a hálózat középpontjaiban javasolt elvégezni.
A kvadrátokba eső (nem lokalizált) összes fát felmérte. A fák felmérésére vonatkozó szempontok nagyrészt kompatibilisek az ER HTV változókkal (+ odúfelmérés). A jelentés erdőrészletenként értékeli az eredményeket, de kvadrátonként is megvannak az eredmények valahol (fel kell kutatni). Részletenként eltérő mértékben, összességében: bükk, gyertyán, luc, kocsánytalan tölgy, erdei fenyő és éger a meghatározó fafajok. ... Kungli József (2018) Zárójelentés a Szabó-völgy Erdőrezervátum ER-52 magterületének faállományszerkezeti felméréséről jelentés alapján

1999
"Csak a Vend-vidékre jellemző erdőállományok, kezelt gazdasági erdők találhatók itt, jelentős mértékű fenyőtelepítésekkel. A hármas határ miatt egyre növekvő turizmussal kell számolni." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Szabó-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Szabó-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Szabó-völgy Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998