Bidló András, Király Géza, Bartha Dénes, Horváth Tamás (szerk.) (2023): Kutatási jelentés a Szabó-völgy erdőrezervátum (ER-52) felméréséről. Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron, 72 old.

Összefoglalás

Készült a Soproni Egyetemnek az Agrárminisztérium Erdőgazdálkodási Főosztályával kötött megállapodása keretében.

Készítették:
Geodézia felmérés: Király Géza; Termőhely felmérés: Bidló András, Balázs Pál, Banadics Adrienn, Harmatiné Páll Réka, Végh Péter, Bolodár-Varga Bernadett; Botanikai felmérés: Bartha Dénes, Zagyvai Gergely, Csécsei Ildikó, Pénzes Boglárka, Erdei Csanád; FAÁSZ felmérés: Horváth Tamás, Salamon Szabolcs

2005-től kezdődően több erdőrezervátum alapfelmérése készült el az Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet és a Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar munkatársai részéről. Jelen munka ehhez a felmérés-sorozathoz kapcsolódik, és hiánypótlónak számít, mivel a Szabó-völgy Erdőrezervátumban még nem történt teljeskörű alapfelmérés. A 2022-2023-ban elkészült kutatási jelentés a geodéziai és távérzékelési (UAV és föld lézerszkennelés) munkálatok, a tájhasználat történetét, valamint az országosan egységes FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV és TERM felmérési modulok eredményeit foglalja össze.

Megjegyzések

A magterületre az ÖNPI megbízásából Kungli József tervezett egy kvadráthálózatot (és mért fel eltérő módszertannal). Szakmai egyeztetések után ezen kvadrátok középpontjai kerültek kitűzésre.

Az ÖNPI megbízásából néhány éve a Kungli-féle felmérés kiegészítésére ÚJCS és ANÖV felmérés készült (Szegleti és mtsai 2021).

A jelentés egyes részei még nincsenek teljesen kidolgozva, az értékelést még tovább kell fejleszteni (HF).

Lelőhely
ER Archívum digitális
Erdőrezervátumok