Márialigeti S. (2007): Faállomány- és egyéb környezeti változók hatása a mohavegetációra az őrségi erdőkben. Szakdolgozat. Kézirat, Budapest

Összefoglalás

Faállomány- és egyéb környezeti változók hatása a mohavegetációra az őrségi erdőkben
Szakdolgozat
2007
Márialigeti Sára, biológus
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Témavezető: Dr. Ódor Péter, ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék

Megjegyzések

Faállomány- és egyéb környezeti változók hatása a mohavegetációra az őrségi erdőkben
Szakdolgozat
2007
Márialigeti Sára, biológus
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Témavezető: Dr. Ódor Péter, ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék

Tartalom:
Összefoglaló
Bevezetés és célkitűzések
Anyag és módszer
A kutatási terület bemutatása
Mintavételezés
Adatelemzés
Eredmények
Többváltozós módszerek - redundancia-analízis
Regressziós modellek
-Mohafajszám
-Specialista epixyl és epifiton fajok száma
-Ásványi talajfelszínen élő mohák fajszáma
-Mohaborítás
-A fán élő mohák borítása
-Ásványi talajfelszínen élő mohák borítása
-Gyakori általános talajlakó és opportunista mohák borítása
-Hypnum cupressiforme borítása
-Polytrichum formosum borítása
-Lophocolea heterophylla borítása
-Pleurozium schreberi borítása
Gyepszint és mohaszint kapcsolata
Diszkusszió
Többváltozós elemzések - Redundancia-analízis
Regressziós modellek
Gyepszint és mohaszint kapcsolata
Kitekintés
Köszönetnyilvánítás
Irodalom
Függelék

Címszavazva - GE

Lelőhely
ER Archívum (2007/D-018)