Szalafő Erdőrezervátum

ER-53 (HU)
magterület: 12.0 ha; védőzóna: 97.0 ha; összes terület: 109 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Szalafő 041/a-ból 13C, 13D, 13TI1
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Szalafő 041/a-ból 11H, 11TI2, 12H, 12I, 12TI2, 13A, 13B, 13E, 13F, 13G, 13J, 13NY1, 13TI2, 13ÚR, 14A, 14B, 14C, 14TI1, 14TI2, 14NY1, 14NY2; 076/a-ból 13G
Történet

2016
A magterületet 2016-ban "Long Untouched Forest" természetességi kategóriába soroltuk Buchwald (2005) tipizálása szerint. Javaslatunk alapján bekerült a "Primary forests of Europe" adatbázisba (Sabatini et al. 2018) - Magyarországról a Kékes, Vár-hegy, Alsó-hegy, Őserdő, Vétyem, Kunpeszéri Tilos-erdő és Juhdöglő-völgy erdőrezervátumok mellett.

2014
A Silva Naturalis 3-as száma összefoglalja, a Bartha Dénes és Horváth Jenő szerkesztésében összeállított "Szalafő Őserdő" kutatási eredményeket.

2012
Szépligeti Mátyás és Őri Tamás elvégzi az aljnövényzet felmérését, továbbá cönológiai felvételeket készítenek.

2009
Bors László a magterület északi részén is kitűzi az ERDŐ+h+á+l+ó-t és felméri a faállományszerkezetet (FAÁSZ). 

2008
Ódor és mtsai felmérik az újulati és cserjeszintet (ÚJCS), valamint az aljnövényzetet (ANÖV).

2004/05
A Soproni Egyetem munkatársai (Bidló, Heil, Kovács és mtsai 2005) elkészítették a magterület termőhelyfeltárását és térképét. Továbbá az Őrségi NPI munkatársai újra felmérték a 13I faállományát. Király Géza vezetése mellett pedig geodéziai felmérések alapozták meg a további munkát (Bóka és Csernyi 2005). Siller Irén nagygomba monitorozást végzett a területen.

1999
"A térségre korábban jellemző kisparaszti erdő-szántó váltógazdálkodás maradványaként megmaradt, elég kis területű magterületen az elmúlt évtizedekben igen jelentős természetes fafajcsere történt, ennek dinamikája - egy korábbi részletes felmérés következtében - jól tanulmányozható." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

1981
Bonczó Kálmánné szakdolgozatként elkészítette a Szalafő 13D (újabban 13I) törzstérképét 1:200-as méretarányban, az egyes fák meghatározásával és rövid jellemzésével. Ezt a térképet és adatsort Király Géza rekonstruálta és digitalizálta (Király 2014).

1958
Utolsó fahasználat a magterületen, céltermeléssel bányafának való tölgyeket vágtak ki. ... Király és mtsai 2014

1935
Az akkori üzemterv szerint már (spontán szukcessziós) erdő. Korábban a XIX. század végén hagytak fel a tájra jellemző erdő-szántó váltógazdálkodással. ... Király és mtsai 2014

Válogatott térképek
Szalafő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Szalafő Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
Válogatott fényképek
Válogatott publikációk
Összes publikáció
2023 Szamosvári, Erik, László Nagy Heino Konrad, Norbert Móricz, Lambert Weißenbacher, Anita Bálint, Anikó Neuvirthné Bilics, Marcelo van Loo (2023): Bilateral cooperation - Fostering the ability of native European beech and sessile oak forests in the border region against the impacts of climate change. RIO 9: e109816
2023 Szegleti, Zsófia, Ákos Vig, Adrienne Ortmann-Ajkai, Gábor Szabó, Zita Zimmermann, Ferenc Horváth (2023): Repeated stand structure inventory dataset in long abandoned deciduous forest reserves in Hungary. Data in Brief 47, 108929
2022 Szigeti Ferenc Albert (2022): 10 különleges és látogatható erdőrezervátum Magyarországon. Turistamagazin 2022. október 2., 76-85.
2018 Sabatini, FM, S Burrascano, WS Keeton, C Levers, M Lindner, F Pötzschner, PJ Verkerk, J Bauhus, E Buchwald, O Chaskovsky, N Debaive, F Horváth, M Garbarino, N Grigoriadis, F Lombardi, IM Duarte, P Meyer, R Midteng, S Mikac, M Mikolas, R Motta, G Mozgeris, L Nunes, M Panayotov, P Ódor, A Ruete, B Simovski, J Stillhard, M Svoboda, J Szwagrzyk, O-P Tikkanen, R Volosyanchuk, T Vrska, TM Zlatanov, and T Kuemmerle (2018) Where are Europe’s last primary forests? Diversity and Distributions 24(10): 1426-1439. doi:10.1111/ddi.12778
2016 Tinya, F and P Ódor (2016) Congruence of spatial pattern of light and understory vegetation in an old-growth, temperate mixed forest. Forest Ecology and Management 381: 84-92.
2015 Ódor Péter (szerk.)(2015): A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata az őrségi erdőkben; MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 2.
2014 Barbácsy Z. (2014) A Szalafői Őserdő Erdőrezervátum madárközösségének változása 1994 és 2013 között. Silva Naturalis 3:173-184.
2014 Bartha D. (2014) A Szalafői Őserdő Erdőrezervátum rétje
2014 Faragó S., Náhlik A., Pócza G., Sándor Gy. (2014) A siketfajd szalafői előfordulása
2014 Horváth J., Sivák K. (2014) A Szalafői Őserdő Erdőrezervátum magterületének (Szalafő 13I) faegyed szintű faállományszerkezeti felmérése 2004–2005. Silva Naturalis 73-88.
2014 Király G. (2014) Faállomány-szerkezeti felmérések a Szalafői Őserdő Erdőrezervátumban. Silva Naturalis 3:57-72.
2014 Király G., Balázs P., Horváth J, Konkoly-Gyuró É. (2014) A Szalafői Őserdő Erdőrezervátum történeti változásai régi térképek és irodalmi források alapján
2014 Király G. (2014) Geodéziai munkálatok a Szalafői Őserdő Erdőrezervátumban. Silva Naturalis 3:45-55.
2014 Lakatos F., Vörös M., Pataki B. (2014) Adatok az Őrség és a Szalafői Őserdő Erdőrezervátum (ER-35) xylofág bogárfaunájához
2014 Mazsa K., Ódor P., Tinya F., Horváth F (2014) Az Erdőrezervátum Program és szerepe a Szalafői Őserdő kutatásában, aljnövényzet és cserjeszint felmérése
2014 Siller I., Dima B., Guba E., Turcsányi G. (2014) A Szalafői Őserdő Erdőrezevátum nagygombái
2014 Szépligeti M., Sivák K. (2014) Az aljnövényzet összetételének rövidtávú változásai a Szalafői Őserdő Erdőrezervátum magterületén
2014 Tinya F., Ódor P. (2014) A fény és az aljnövényzet térbeli mintázatának összefüggései a Szalafői Őserdő Erdőrezervátumban
2012 Horváth, F., A. Bidló, B. Heil, G. Király, G. Kovács, G. Mányoki, K. Mázsa, E. Tanács, G. Veperdi, J. Bölöni (2012): Abandonment status and long-term monitoring of strict forest reserves in the Pannonian biogeographical region. Plant Biosystems 146(1): 189-200.
2010 Márton O. és Ódor P. (2010): Bontóvágás vizsgálata az Őrségben. Erdészeti Lapok 145(6): 226-228.
2007 Barbácsy Z. (2007) A Szalafői Őserdő madárközösségének összehasonlító elemzése 1994-ben és 2006-ban végzett felmérés alapján, Aquila, 113., 9-19.
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2023 Szegleti Zsófia (2023): Természetes öreg erdők erdődinamikai értékelése a klimatikus kitettség szempontjából. Doktori (PhD) értekezés, MATE Környezettudományi Doktori Iskola. 113 old.
2019 Bíró Attila és Horváth Ferenc (szerk.) 2019: Témajavaslatok a Szalafő Őserdő erdőrezervátum további kutatásához. Kézirat, MTA Ökológiai Kutatóközpont, 6 old.
2019 Horváth Ferenc (2019): Monitorozó javaslatok az ŐNPI kezelésében álló erdőrezervátumokkal kapcsolatban. Kézirat, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 3 old.
2019 Gallai Bence (2019): A faállomány-növekedés és a termőhelyi adatok összefüggéseinek vizsgálata geoinformatikai módszerekkel a Szalafő Erdőrezervátum területén. Diplomamunka, Soproni Egyetem, 63 old. + ortofó mellékletek
2015 Király G. (2015) Beszámoló a Szalafő Erdőrezervátum 2014. évi újbóli felmérésének geoinformatikai feldolgozásáról, Kézirat, Sopron
2013 Bartha Dénes (2013): Annak idején az ER-gondolat itt, a mi tanszékünkön merült föl ... Mázsa Katalinnak írt e-mail
2012 Szépligeti Mátyás, Őri Tamás: A Szalafő-Őserdő Erdőrezervátum ER-26 aljnövényzet és cönológiai felmérése, adatlapok 2012. ER Archívum, 2012/D-007/1,2 Kézirat, Vácrátót.
2010 Somogyi E. (2010), Taplógombák vizsgálata a Szalafő Erdőrezervátumban, Kézirat, Gödöllő
2010 Siller I. (2010) Jelentés a Szalafői Őserdő Erdőrezervátumban 2010. évben végzett nagygomba-monitorozás eredményeiről, Kézirat, Budapest
2010 Horváth J. [összeállította] (2010): Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság részéről elküldött dokumentumok CD-n az ER Archívum számára Szalafő Őserdő (ER-53). Kézirat, Őriszentpéter
2009 Bors L. (2009) A Szalafő "Őserdő" Erdőrezervátum É-i részének felmérése, valamint az ERDŐ+h+á+l+ó kitűzése [Diplomamunka]. Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2009/D-002)
2009 Bán I. A. (2009): Erdőbecslési mintavételi eljárások térinformatikai összehasonlítása a Szalafői "Őserdő" Erdőrezervátumban [Diplomamunka]. Kézirat, Sopron
2008 Ódor Péter, Király Ildikó, Márialigeti Sára és Tinya Flóra (2008): A Szalafő-Őserdő erdőrezervátum ANÖV és ÚJCS felmérés adatlapjai és szakmai jelentés; Kézirat + CD, Vácrátót
2008 Ódor P., Tinya F., Király I., Márialigeti S. (2008) A Szalafői Őserdő erdőrezervátum botanikai (aljnövényzet és cserjeszint) felmérése az Országos Erdırezervátum Program hosszú távú vizsgálatsorozata (HTV) keretében, Kézirat, Vácrátót
2007 Barbácsy Z. (2007) A Szalafői Őserdő madárközösségének összehasonlító elemzése 1994-ben és 2006-ban végzett felmérés alapján, Kézirat
2007 Mag Zsuzsa (2007): Faállomány hatása a költő madárközösségre őrségi erdőkben. Diplomamunka. Kézirat, Budapest
2007 Márialigeti S. (2007): Faállomány- és egyéb környezeti változók hatása a mohavegetációra az őrségi erdőkben. Szakdolgozat. Kézirat, Budapest
2005 Siller I. (2005): Jelentés a 2004. évi nagygomba-monitorozás összesített eredményeiről a Szalafői Őserdő erdőrezervátumban. V. projekt. Kézirat, Budapest
2005 Bidló A., Heil B., Kovács G., Varga B. és Varga Zs. (2005): Termőhelyfeltárás a Szalafő "Őserdő" erdőrezervátum (ER-53) területén. Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2005/D-010)
2005 Sivák K. (2005): Szalafő erdőrezervátum (ER-53) eseménykövetés. Kézirat, Őriszentpéter
2005 Horváth J. és Sivák K. (2005): Szalafői erdőrezervátum 13I erdőrészletének faegyed szintű faállományszerkezeti felmérésének kutatási jelentése. Kézirat, Őriszentpéter
2005 Horváth J. és Sivák K. (2005): Szalafői erdőrezervátum 13I erdőrészletének faegyed szintű faállományszerkezeti felmérésének kutatási jelentése. Kézirat, Őriszentpéter
2005 Bóka Z. és Csernyi R. (2005): A Szalafő "Őserdő" Erdőrezervátum felmérése és vizsgálata. Diplomamunka. Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2005/D-004)
2004 Bidló András, Heil Bálint, Kovács Gábor, Varga Bernadett és Varga Zsófia (2004): Termőhelyfeltárás a Szalafő "Őserdő" erdőrezervátum (ER-53) területén; Kézirat, Sopron
2003 Horváth J. [összeállította] (2003): Kutatási koncepcióterv az Őrségi erdőrezervátumokra. Javaslat (kiegészítendő). Kézirat
2002 Tímár Gábor (2002): A Vendvidék erdeinek értékelése új nézőpontok alapján. Doktori (Ph.D.) értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyeteme, Sopron, 110 old. + 31 melléklet
1998 Bartha D. (1998): Szalafő Őserdő Erdőrezervátum (53) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót