Szalafő Erdőrezervátum

Nyomtatóbarát változatPDF version
ER-53 (HU)
magterület: 12.0 ha; védőzóna: 97.0 ha; összes terület: 109 ha
A beküldés/aktualizálás ideje: : 2022-06-02
Változástörténet:
Erdőrezervátummá a 13/2000. KöM rendelet nyilvánítja (MK 2000/66: 4065-4068.).
Leírás:

2016
A magterületet 2016-ban "Long Untouched Forest" természetességi kategóriába soroltuk Buchwald (2005) tipizálása szerint. Javaslatunk alapján bekerült a "Primary forests of Europe" adatbázisba (Sabatini et al. 2018) - Magyarországról a Kékes, Vár-hegy, Alsó-hegy, Őserdő, Vétyem, Kunpeszéri Tilos-erdő és Juhdöglő-völgy erdőrezervátumok mellett.

1999
"A térségre korábban jellemző kisparaszti erdő-szántó váltógazdálkodás maradványaként megmaradt, elég kis területű magterületen az elmúlt évtizedekben igen jelentős természetes fafajcsere történt, ennek dinamikája - egy korábbi részletes felmérés következtében - jól tanulmányozható."
Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott fényképek (42/17)
FAÁSZ felmérés módszertan - a 0306 címkéjű kidőlt tölgy maradványa (Fotó: Kovács Márton, 2020)
Szalafő Erdőrezervátum
2020
_MRT3792 copy.jpg
FAÁSZ felmérés módszertan - kerületmérés, Szabó Gábor (Fotó: Kovács Márton, 2020)
Szalafő Erdőrezervátum
2020
_MRT3992_copy_SZG_olelese.jpg
FAÁSZ felmérés módszertan - kerületmérés, Vig Ákos (Fotó: Kovács Márton, 2020)
Szalafő Erdőrezervátum
2020
_MRT4111_copy_AKOSMER_5cm.jpg
FAÁSZ felmérés módszertan - magasságmérés a rétről, Vig Ákos (Fotó: Kovács Márton, 2020)
Szalafő Erdőrezervátum
2020
_MRT4283_copy_AKOS_FAMAGASSAG.jpg
FAÁSZ felmérés módszertan - mintába kerülő fák pozícionálása, Szegleti Zsófia (Fotó: Kovács Márton, 2020)
Szalafő Erdőrezervátum
2020
_MRT4228_copy_ZSOFITAJOLOVAL.jpg
FAÁSZ felmérés módszertan - szintek borításának becslése, Horváth Ferenc (Fotó: Kovács Márton, 2020)
Szalafő Erdőrezervátum
2020
_MRT4757_copy_HF_boritasbecsles.jpg
FAÁSZ felmérés módszertan - szögmérés, Zimmermann Zita (Fotó: Kovács Márton, 2020)
Szalafő Erdőrezervátum
2020
_MRT3952_copy_ZZita_szogmeres.jpg
Szalafő Őserdő - belső panorámafelvétel (Fotó: Kovács Márton, 2020)
Szalafő Erdőrezervátum
2020
_MRT4705-Pano_copy.jpg
Szalafő Őserdő - csoportos (csupros) tuskógomba (Fotó: Kovács Márton)
Szalafő Erdőrezervátum
2020
_MRT4434_gombasereglet.jpg
Szalafő Őserdő - erdei fenyők csoportja (Fotó: Kovács Márton, 2020)
Szalafő Erdőrezervátum
2020
_MRT4514_EF_TANACS.jpg
Szalafő Őserdő - faállomány-szerkezet újrafelmérése (Fotó: Kovács Márton, 2020)
Szalafő Erdőrezervátum
2020
_MRT3857_copy.jpg
Szalafő Őserdő - fenn a tölgy, alatta fiatal gyertyánok serege (Fotó: Kovács Márton, 2020)
Szalafő Erdőrezervátum
2020
_MRT4490_FENY_GYERTYAN_ARNYEK.jpg
Szalafő Őserdő - Ferdinándy István is besegített a felmérésbe (Fotó: Kovács Márton)
Szalafő Erdőrezervátum
2020
_MRT4783.jpg
Szalafő Őserdő - gyertyánon fennakadt fénysugár (Fotó: Kovács Márton, 2020)
Szalafő Erdőrezervátum
2020
_MRT4761_Gy_fenysugarban.jpg
Szalafő Őserdő - kidőlt tölgyfa gyökércsillag maradványa (Fotó: Kovács Márton)
Szalafő Erdőrezervátum
2020
_MRT4087_copy_tuskocsillag.jpg
Szalafő Őserdő - Király Géza - 3D lézerszkennelés egy mintvételi pont körül (Fotó: Kovács Márton)
Szalafő Erdőrezervátum
2020
_MRT4379_KG_szkennelesrol.jpg
Szalafő Őserdő - merev korallgomba, Ramaria stricta (Fotó: Kovács Márton)
Szalafő Erdőrezervátum
2020
_MRT4545_KORALL.jpg
Publikációk:
2018 Sabatini, FM, S Burrascano, WS Keeton, C Levers, M Lindner, F Pötzschner, PJ Verkerk, J Bauhus, E Buchwald, O Chaskovsky, N Debaive, F Horváth, M Garbarino, N Grigoriadis, F Lombardi, IM Duarte, P Meyer, R Midteng, S Mikac, M Mikolas, R Motta, G Mozgeris, L Nunes, M Panayotov, P Ódor, A Ruete, B Simovski, J Stillhard, M Svoboda, J Szwagrzyk, O-P Tikkanen, R Volosyanchuk, T Vrska, TM Zlatanov, and T Kuemmerle (2018) Where are Europe’s last primary forests? Diversity and Distributions 24(10): 1426-1439. doi:10.1111/ddi.12778
2016 Tinya, F and P Ódor (2016) Congruence of spatial pattern of light and understory vegetation in an old-growth, temperate mixed forest. Forest Ecology and Management 381: 84-92.
2014 Mazsa K., Ódor P., Tinya F., Horváth F (2014) Az Erdőrezervátum Program és szerepe a Szalafői Őserdő kutatásában, aljnövényzet és cserjeszint felmérése
2014 Király G., Balázs P., Horváth J, Konkoly-Gyuró É. (2014) A Szalafői Őserdő Erdőrezervátum történeti változásai régi térképek és irodalmi források alapján
2014 Király G. (2014) Geodéziai munkálatok a Szalafői Őserdő Erdőrezervátumban. Silva Naturalis 3:45-55.
2014 Király G. (2014) Faállomány-szerkezeti felmérések a Szalafői Őserdő Erdőrezervátumban. Silva Naturalis 3:57-72.
2014 Horváth J., Sivák K. (2014) A Szalafői Őserdő Erdőrezervátum magterületének (Szalafő 13I) faegyed szintű faállományszerkezeti felmérése 2004–2005. Silva Naturalis 73-88.
2014 Szépligeti M., Sivák K. (2014) Az aljnövényzet összetételének rövidtávú változásai a Szalafői Őserdő Erdőrezervátum magterületén
2014 Tinya F., Ódor P. (2014) A fény és az aljnövényzet térbeli mintázatának összefüggései a Szalafői Őserdő Erdőrezervátumban
2014 Bartha D. (2014) A Szalafői Őserdő Erdőrezervátum rétje
2014 Siller I., Dima B., Guba E., Turcsányi G. (2014) A Szalafői Őserdő Erdőrezevátum nagygombái
2014 Lakatos F., Vörös M., Pataki B. (2014) Adatok az Őrség és a Szalafői Őserdő Erdőrezervátum (ER-35) xylofág bogárfaunájához
2014 Barbácsy Z. (2014) A Szalafői Őserdő Erdőrezervátum madárközösségének változása 1994 és 2013 között. Silva Naturalis 3:173-184.
2014 Faragó S., Náhlik A., Pócza G., Sándor Gy. (2014) A siketfajd szalafői előfordulása
2012 F. Horváth, A. Bidló, B. Heil, G. Király, G. Kovács, G. Mányoki, K. Mázsa, E. Tanács, G. Veperdi, J. Bölöni (2012): Abandonment status and long-term monitoring of strict forest reserves in the Pannonian biogeographical region. Plant Biosystems 146(1): 189-200.
2010 Márton O. és Ódor P. (2010): Bontóvágás vizsgálata az Őrségben. Erdészeti Lapok 145(6): 226-228.
2007 Barbácsy Z. (2007) A Szalafői Őserdő madárközösségének összehasonlító elemzése 1994-ben és 2006-ban végzett felmérés alapján, Aquila, 113., 9-19.
Kéziratok, egyéb dokumentumok:
2019 Bíró Attila és Horváth Ferenc (szerk.) 2019: Témajavaslatok a Szalafő Őserdő erdőrezervátum további kutatásához. Kézirat, MTA Ökológiai Kutatóközpont, 6 old.
2019 Horváth Ferenc (2019): Monitorozó javaslatok az ŐNPI kezelésében álló erdőrezervátumokkal kapcsolatban. Kézirat, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 3 old.
2015 Király G. (2015) Beszámoló a Szalafő Erdőrezervátum 2014. évi újbóli felmérésének geoinformatikai feldolgozásáról, Kézirat, Sopron
2012 Szépligeti Mátyás, Őri Tamás: A Szalafő-Őserdő Erdőrezervátum ER-26 aljnövényzet és cönológiai felmérése, adatlapok 2012. ER Archívum, 2012/D-007/1,2 Kézirat, Vácrátót.
2010 Horváth J. [összeállította] (2010): Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság részéről elküldött dokumentumok CD-n az ER Archívum számára Szalafő Őserdő (ER-53). Kézirat, Őriszentpéter
2010 Somogyi E. (2010), Taplógombák vizsgálata a Szalafő Erdőrezervátumban, Kézirat, Gödöllő
2010 Siller I. (2010) Jelentés a Szalafői Őserdő Erdőrezervátumban 2010. évben végzett nagygomba-monitorozás eredményeiről, Kézirat, Budapest
2009 Bors L. (2009) A Szalafő "Őserdő" Erdőrezervátum É-i részének felmérése, valamint az ERDŐ+h+á+l+ó kitűzése [Diplomamunka]. Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2009/D-002)
2009 Bán I. A. (2009): Erdőbecslési mintavételi eljárások térinformatikai összehasonlítása a Szalafői "Őserdő" Erdőrezervátumban [Diplomamunka]. Kézirat, Sopron
2008 Ódor Péter, Király Ildikó, Márialigeti Sára és Tinya Flóra (2008): A Szalafő-Őserdő erdőrezervátum ANÖV és ÚJCS felmérés adatlapjai és szakmai jelentés; Kézirat + CD, Vácrátót
2008 Ódor P., Tinya F., Király I., Márialigeti S. (2008) A Szalafői Őserdő erdőrezervátum botanikai (aljnövényzet és cserjeszint) felmérése az Országos Erdırezervátum Program hosszú távú vizsgálatsorozata (HTV) keretében, Kézirat, Vácrátót
2007 Mag Zs. (2007): Faállomány hatása a költő madárközösségre őrségi erdőkben. Diplomamunka. Kézirat, Budapest
2007 Márialigeti S. (2007): Faállomány- és egyéb környezeti változók hatása a mohavegetációra az őrségi erdőkben. Szakdolgozat. Kézirat, Budapest
2007 Barbácsy Z. (2007) A Szalafői Őserdő madárközösségének összehasonlító elemzése 1994-ben és 2006-ban végzett felmérés alapján, Kézirat
2005 Horváth J. és Sivák K. (2005): Szalafői erdőrezervátum 13I erdőrészletének faegyed szintű faállományszerkezeti felmérésének kutatási jelentése. Kézirat, Őriszentpéter
2005 Horváth J. és Sivák K. (2005): Szalafői erdőrezervátum 13I erdőrészletének faegyed szintű faállományszerkezeti felmérésének kutatási jelentése. Kézirat, Őriszentpéter
2005 Bóka Z. és Csernyi R. (2005): A Szalafő "Őserdő" Erdőrezervátum felmérése és vizsgálata. Diplomamunka. Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2005/D-004)
2005 Siller I. (2005): Jelentés a 2004. évi nagygomba-monitorozás összesített eredményeiről a Szalafői Őserdő erdőrezervátumban. V. projekt. Kézirat, Budapest
2005 Bidló A., Heil B., Kovács G., Varga B. és Varga Zs. (2005): Termőhelyfeltárás a Szalafő "Őserdő" erdőrezervátum (ER-53) területén. Kézirat, Sopron. Vácrátót, ER Archívum (2005/D-010)
2005 Sivák K. (2005): Szalafő erdőrezervátum (ER-53) eseménykövetés. Kézirat, Őriszentpéter
2004 Bidló András, Heil Bálint, Kovács Gábor, Varga Bernadett és Varga Zsófia (2004): Termőhelyfeltárás a Szalafő "Őserdő" erdőrezervátum (ER-53) területén; Kézirat, Sopron
2003 Horváth J. [összeállította] (2003): Kutatási koncepcióterv az Őrségi erdőrezervátumokra. Javaslat (kiegészítendő). Kézirat
1998 Bartha D. (1998): Szalafő Őserdő Erdőrezervátum (53) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
Válogatott térképek (3/3)
Szalafő ER és környéke, NÉBIH EI - Google űrfelvétel
Szalafő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
orto_53v.jpg
Szalafő ER és környéke, NÉBIH EI Erdőtérkép - Google TOPO
Szalafő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
topo_53v.jpg
Szalafő Őserdő ER, SPOT4 - FÖMI űrfotótérkép
Szalafő Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
er53_30.JPG