Gallai Bence (2019): A faállomány-növekedés és a termőhelyi adatok összefüggéseinek vizsgálata geoinformatikai módszerekkel a Szalafő Erdőrezervátum területén. Diplomamunka, Soproni Egyetem, 63 old.

Összefoglalás

A dolgozat célja összefüggéseket keresni a faállomány növekedése és a termőhelyi adottságok térbeli változása között. A vizsgált terület a Szalafő Erdőrezervátum, ahonnan a talajtani adatok az 50 x 50 m-es ERDŐ+h+á+l+ó pontjaiban rendelkezésemre állnak. A magasságmérés alapjául különböző időpontokban készült légifényképek szolgálnak, ezek digitális fotogrammetriai feldolgozásával állítottam elő magassági adatokat illetve geoinformatikai elemzésekkel határoztam meg a növekedési adatokat. A magassági adatok megbízhatóságát terepi magasságméréssel is vizsgáltam. A
növekedési és termőhelyi adatok összefüggéseit geostatisztikai módszerekkel elemeztem.

Lelőhely
ER Archívum - digitális
Erdőrezervátumok