Siller I., Dima B., Guba E., Turcsányi G. (2014) A Szalafői Őserdő Erdőrezevátum nagygombái

Összefoglalás

Az Erdőrezervátumoknak a gombafajok – közöttük is elsősorban az élő és holt faanyaghoz kötődő (ún. fánlakó vagy lignikol) gombafajok – megőrzésében betöltött szerepéről számos publikáció jelent meg külföldön és hazánkban is. Az Őrség Magyarország gombafajokban közismerten leggazdagabb területe. Ezért is érdemel kiemelt tudományos figyelmet az itt elhelyezkedő Erdőrezervátum gombavilága.

Lelőhely
ER Archívum (2014/P-011/1,2)
Erdőrezervátumok