Bán I. A. (2009): Erdőbecslési mintavételi eljárások térinformatikai összehasonlítása a Szalafői "Őserdő" Erdőrezervátumban [Diplomamunka]. Kézirat, Sopron

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Bán I. A. (2009): Erdőbecslési mintavételi eljárások térinformatikai összehasonlítása a Szalafői "Őserdő" Erdőrezervátumban [Diplomamunka]. Kézirat, Sopron
Rövid hivatkozás: 
Bán (2009)
Első szerző: 
Bán Imre András
Év: 
2009
Összefoglalás: 

Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar
Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet
Földmérési és Távérzékelési Tanszék
Erdőbecslési mintavételi eljárások térinformatikai összehasonlítása a Szalafői "Őserdő" Erdőrezervátumban
Diplomamunka feladat
Bán Imre András
erdőmérnök-jelölt
Sopron, 2009

erdőszerkezet: faállomány
módszertan: felmérés, monitorozás
Megjegyzések: 

Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar
Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet
Földmérési és Távérzékelési Tanszék
Erdőbecslési mintavételi eljárások térinformatikai összehasonlítása a Szalafői "Őserdő" Erdőrezervátumban
Diplomamunka feladat
Bán Imre András
erdőmérnök-jelölt
Sopron, 2009

Tartalom:
1. Bevezetés
2. Az erdőrezervátum kutatás
2.1. Az erdőrezervátum kutatás története
2.2. A magyarországi erdőrezervátum hálózat
3. A kutatási terület bemutatása
3.1. Földrajzi elhelyezkedés, területi adatok
3.2. Termőhelyi jellemzés
3.3. Növényföldrajzi viszonyok
3.4. Az Őrség erdei
4. Vizsgálati anyag és módszertan
4.1. A felhasznált adatbázis
4.2. A mintavétel hálózata
4.3. Erdőbecslési mintavételi eljárások és összehasonlításuk
4.3.1. Fix körös mintavétel
4.3.2. Szögszámláló próba (1-es és 2-es szorzótényezővel)
4.3.3. Koncentrikus körös mintavétel
4.4. A statisztikai kiértékelés
4.4.1. Szórás
4.4.2. Relatív szórás
4.4.3. Standard hiba
4.4.4. Relatív standard hiba
4.4.5. Konfidencia intervallum
4.5. Az állományfelvétel módszertana
4.5.1. Geodéziai részletmérés
4.5.2. A FAÁSZ adatok felvétele
4.5.3. Adatfeldolgozás
5. Eredmények
5.1. A modellezés eredményei
5.1.1. Hektáronkénti törzsszám
5.1.2. Hektáronkénti körlapösszeg
5.1.3. Hektáronkénti fatérfogat
5.1.4. Fafaj-készlet
5.2. A Szalafő 13B részlet felvétele
5.2.1. Faállomány-jellemzők
5.3. Észrevételek, javaslatok
6. Összefoglalás
7. Köszönetnyilvánítás
8. Felhasznált irodalom
Mellékletek jegyzéke:
1. Kivágat üzemi térképről
2. Erdőrészlet leíró lap, Szalafő 13B
3. Erdőrészlet leíró lap, Szalafő 13I
4. A Szalafő 13I törzstérképe (modell állomány) M 1:2000, Mellmagassági átmérő M 1:400
5. Mintavételek eredménye hektáronkénti törzsszámra
6. Mintavételek eredménye hektáronkénti körlapösszegre
7. Mintavételek eredménye hektáronkénti fatérfogatra
8. Egy mintapont előkészített jegyzőkönyve
9. A Szalafő 13B törzstérképe M 1:1000, Mellmagassági átmérő M 1:400
10. A geodéziai részletmérés jegyzőkönyve
11. A C++ segédprogram fontosabb programrészei

A diplomamunkához csatolva van a bírálat is és a digitális anyag CD-n.

Címszavazva - GE

Lelőhely: 
ER Archívum (2009/D-001/1, 2009/D-001/2)
Típus: 
BSc, MSc, Dipl, Ing dolgozat
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Gulyás Györgyi Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2009-06-04