Pap-erdő Erdőrezervátum

ER-54 (HU)
magterület: 20.4 ha; védőzóna: 34.6 ha; összes terület: 55 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Szakonyfalu 0158-ból 27C, 27D, 27F, 27G, 27H
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Szakonyfalu 0135/8-ból 27A; 0150-ből 122A2; 0153-ból 121A, 122A2; 0157-ből 122A2; 0158 (27A, 27B, 27E); 0159-ből 67A, 120A1; 0160-ból 121A
Történet

2021 ÚJCS, ANÖV ALAPFELMÉRÉS
Szegleti Zsófia és mtsai elkészítik az ANÖV és ÚJCS alapfelmérést

2017 FAÁSZ
Az ERDŐ+h+á+l+ó negyedhektáros kvadrátjaira (nem a  mintavételi pontokban) faállományfelmérés készült az egységes alapfelmérés módszertantól eltérő vizsgálattal. A jelentés erdőrészletenként értékeli az eredményeket (darabszám szerinti elegyarány, eredet, mortalitás, szociális helyzet, odúk, károsítás, fatömeg szerinti elegyarány), de a kvadrátonként összesítések is megvannak. ... Kungli József (2017) Zárójelentés a Papp-erdő Erdőrezervátum magterületének faállományszerkezeti felmérése

2016
Király Géza erdőtörténeti kutatásokat végez korabeli térképek feltárása alapján, továbbá kitűzi az ERDŐ+h+á+l+ó-t, valamint fél hektáron lézeres letapogatással törzstérképet készít.

2012 ANÖV
Bugár Adrienn, Szépligeti Mátyás és mtsai elkészítették a magterület ANÖV alapfelmérését. A dokumentáció hiányos, az ERDŐháló még nem volt kitűzve.

1999
"Erősen átalakított Vend-vidéki, kevésbé jellegzetes erdők, homogén szerkezettel, jelentős fenyőeleggyel." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Pap-erdő Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Pap-erdő Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2021 Szegleti Zsófia, Horváth Ferenc, Vig Ákos, Zimmermann Zita, Papp Mónika (2021): A Pap-erdő Erdőrezervátum újulati, cserjeszint és aljnövényzeti felmérése a magterületen. Kutatási jelentés, Tata, 26 old.
2019 Bíró Attila és Horváth Ferenc (szerk.) 2019: Témajavaslatok a Szalafő Őserdő erdőrezervátum további kutatásához. Kézirat, MTA Ökológiai Kutatóközpont, 6 old.
2019 Horváth Ferenc (2019): Monitorozó javaslatok az ŐNPI kezelésében álló erdőrezervátumokkal kapcsolatban. Kézirat, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 3 old.
2017 Kungli József (2017): Pap-erdő Erdőrezervátum magterületének faállományszerkezeti felmérése - Zárójelentés
2016 Király Géza (2016): Paperdő Erdőrezervátum felmérése. Kutatási jelentés, Őrségi NPI, 10 old.
2012 Bugár Adrienn, Szépligeti Mátyás, Kósik Szilvia, Őri Tamás, Tóth Ádám (2012): A Pap-erdő Erdőrezervátum, ER-54, aljnövényzet és cönológiai felmérése. Kézirat, 01-80-ig adatlapok, Vácrátót, ER Archívum: 2012/D-006/1,2
2007 Mag Zsuzsa (2007): Faállomány hatása a költő madárközösségre őrségi erdőkben. Diplomamunka. Kézirat, Budapest
2007 Márialigeti S. (2007): Faállomány- és egyéb környezeti változók hatása a mohavegetációra az őrségi erdőkben. Szakdolgozat. Kézirat, Budapest
2002 Tímár Gábor (2002): A Vendvidék erdeinek értékelése új nézőpontok alapján. Doktori (Ph.D.) értekezés, Nyugat-Magyarországi Egyeteme, Sopron, 110 old. + 31 melléklet
1998 Bartha D. (1998): Pap-erdő Erdőrezervátum (54) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Paperdő (54) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest