Bidló András, Király Géza, Bartha Dénes, Horváth Tamás (szerk.) (2022): Kutatási jelentés a Hosszú-völgy erdőrezervátum (ER-51) felméréséről. Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Sopron, 87 old.

Összefoglalás

Készült a Soproni Egyetemnek az Agrárminisztérium Erdőgazdálkodási Főosztályával kötött megállapodása keretében.

Készítették:
Geodézia felmérés: Király Géza; Termőhely felmérés: Bidló András, Balázs Pál, Banadics Adrienn, Végh Péter, Bolodár-Varga Bernadett, Varga Zsófia; Botanikai felmérés: Bartha Dénes, Zagyvai Gergely, Csiszár Ágnes, Varga Vanda, Séllei Dániel; FAÁSZ felmérés: Horváth Tamás, Gál János

2005-től kezdődően több erdőrezervátum alapfelmérése készült el az Ökológiai és Botanikai Kutató Intézet és a Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar munkatársai részéről. Jelen munka ehhez a felmérés-sorozathoz kapcsolódik, és hiánypótlónak számít, mivel a velemi Hosszú-völgy Erdőrezervátumban még nem történt alapfelmérés. A 2022-2023-ban elkészült kutatási jelentés a geodéziai és távérzékelési (UAV és föld lézerszkennelés) munkálatok, a tájhasználat történetét, valamint az országosan egységes FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV és TERM felmérési modulok eredményeit foglalja össze.

Megjegyzések

A kutatási jelentés végső változata 2023 év elején készült el. Majd 2023 júniusában készült egy javított verzió (az ANÖV modul eredményeit kellett újraszámolni). Ez utóbbi verziót mellékeltük.

Lelőhely
ER Archívum - digitális
Erdőrezervátumok