Vétyem Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE

ER-36 (HU)
magterület: 31.0 ha; védőzóna: 152.3 ha; összes terület: 183.3 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: még nincs kihirdetve
védőzóna hrsz és erdőrészlet: még nincs kihirdetve
Történet

2020
"A Vétyemi Ősbükkös közel 200 éves, változatos szerkezetű erdő, ahol a holtfa mennyisége jelentős. A magterület egy része 1976 óta helyi védelem alatt áll." ...BfNPI (2020): Jelentés a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igagzgatóság 2019. évi tevékenységéről

2016
A magterületet 2016-ban "Long Untouched Forest" természetességi kategóriába soroltuk Buchwald (2005) tipizálása szerint. Javaslatunk alapján bekerült a "Primary forests of Europe" adatbázisba (Sabatini et al. 2018) - Magyarországról a Kékes, Vár-hegy, Alsó-hegy, Őserdő, Szalafő, Kunpeszéri Tilos-erdő és Juhdöglő-völgy erdőrezervátumok mellett.

2013 ALAPFELMÉRÉS
A magterületre (Tormafölde 11C és 11D - "Ősbükkös") elkészült az országosan egységes alapfelmérés (FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV). Az adatlapok az ER Archívumban találhatók, az adatokat bevittük az ER HTV központi adatbázisba.

Előzetes erdőszerkezeti eredmények:

záródás86%
nagyobb lékek (L23, LX) aránya17%
állomány-magasság36,9 m
sűrűség (N)564 törzs/ha
körlapösszeg (G)33,6 m2/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége94 holtfa/ha
fekvő holtfa mennyisége78,2 m3/ha

Elegyarányok: bükk 83%, gyertyán 11%, kocsánytalan tölgy 3%, korai juhar, hegyi juhar, madárcseresznye 1-1%, egyéb ... A magterület állományának előzetes értékelését 89 mintavétel alapján készítettük el. A tervezett magterülethez egy középkorú állomány is hozzátartozik (11C), ezért ezek az eredmények az "Őserdő"-re (11D) nem reprezentatívak ... Horváth Ferenc

2010
FAGUS 2010 - "Is there future for beech - changes, impacts, and answers" International Scientific Symposium, October 27-29. Varazdin, Croatia ... Field trip to Hungary, organized by ERTI

2005
"... A területen megindult a lékesedés, az elmúlt néhány évben a viharok jó néhány fát kidöntöttek." ... Lelkes és Óvári (2005)

1999
"Két korosztályú (160, 40 éves) lékesedő (dombvidéki), változatos szerkezetű bükkös, ERTI kutatási terület. A hazai bükköseink több, mint fele hasonló termőhelyi adottságokkal rendelkezik, ezért az itt nyert (nyerhető) kutatási eredmények széles körben általánosíthatók." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

1995 Vétyemi Ősbükkös
1976 óta fokozott védelem alatt álló terület (Törmafölde 11D). Ezt megelőzően, 1984-ig viszont az életkornak és az erdő állapotának megfelelő szakmai munkát rendben elvégezték az erdő akkori kezelői. Az ősbükköst két fontos cél érdekében alakították ki: a „magára hagyott” erdő tudományos kutatások helyszíne (növekedés, pusztulás, törzsszám alakulása emberi beavatkozás nélkül stb.), másrészt a szakemberek és a szélesebb közönség számára is látogatható nevezetesség, látványosság. Az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) munkatársai által végzett időszakos kutatások, felmérések adatait táblák ismertetik a helyszínen ... Forrás: Zalaerdő Erdészeti Zrt. honlap (2024.01.04)

Állományszerkezeti adatok 1995-ben (ERTI - Zalaerdő Letenyei Erdészete információs tábla):

az állomány kora 1995-ben174
átlagmagassága42,9 m
átlagátmérője67,1 cm
sűrűség (N) ... d130: 39 - 108 cm131 törzs/ha
élő fatömeg (V)1263 m3/ha
körlapösszeg (G)46,3 m2/ha
fatömeg növedék9,3 m3/ha/év
Válogatott térképek
Vétyem Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
NÉBIH EI - Google
2012
Vétyem Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
NÉBIH EI - Google
2012
Vétyem Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
FÖMI (Eurimage)
1998
Válogatott publikációk
Összes publikáció
2024 Keith, H., Kun, Z., Hugh, S. et al. (2024): Carbon carrying capacity in primary forests shows potential for mitigation achieving the European Green Deal 2030 target. Commun Earth Environ 5, 256. https://doi.org/10.1038/s43247-024-01416-5
2023 Dél-Zala - Üveghuták - Vétyempuszta (https://delzala.hu)
2023 Szamosvári, Erik, László Nagy Heino Konrad, Norbert Móricz, Lambert Weißenbacher, Anita Bálint, Anikó Neuvirthné Bilics, Marcelo van Loo (2023): Bilateral cooperation - Fostering the ability of native European beech and sessile oak forests in the border region against the impacts of climate change. RIO 9: e109816
2022 Kollár Tamás (2022): Bükk (Fagus sylvatica) állományok fatermési függvénye és táblája az ERTI tartamkísérleti hálózatának adatbázisa alapján. Erdészettudományi Közlemények 12(1-2): 5-29.
2022 Saláta Dénes, Takács Mátyás, Hüll László, Pető Ákos (2022): Közönséges bükk (Fagus sylvatica L.) növekedésének vizsgálata évgyűrűk alapján a Pápavár déli lejtőjén (Bakony) - előtanulmány. Tájökológiai Lapok 20(2): 59-81.
2022 Szigeti Ferenc Albert (2022): 10 különleges és látogatható erdőrezervátum Magyarországon. Turistamagazin 2022. október 2., 76-85.
2018 Mesterházy Attila (2018): Natura 2000 Fenntartási Terv - HUBF20040 Vétyempuszta kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület. Radiola Bt., Celldömölk, 86 old.
2018 Papp, Beáta, Erzsébet Szurdoki (2019): Bryophyte flora of the forests of Vétyem and Oltárc protected areas (Zala county, W Hungary). Studia bot. hung. 49(1): 83-96.
2018 Rozner György és Lőkkös Andor (2018): Adatok a Dunántúl közösségi jelentőségű bogarainak ismeretéhez I. Natura Somogyiensis 32: 165-182.
2018 Sabatini, FM, S Burrascano, WS Keeton, C Levers, M Lindner, F Pötzschner, PJ Verkerk, J Bauhus, E Buchwald, O Chaskovsky, N Debaive, F Horváth, M Garbarino, N Grigoriadis, F Lombardi, IM Duarte, P Meyer, R Midteng, S Mikac, M Mikolas, R Motta, G Mozgeris, L Nunes, M Panayotov, P Ódor, A Ruete, B Simovski, J Stillhard, M Svoboda, J Szwagrzyk, O-P Tikkanen, R Volosyanchuk, T Vrska, TM Zlatanov, and T Kuemmerle (2018) Where are Europe’s last primary forests? Diversity and Distributions 24(10): 1426-1439. doi:10.1111/ddi.12778
2018 Vandekerkhove, Kris, Margot Vanhellemont, Tomáš Vrška, Peter Meyer, Vath Tabaku, Arno Thomaes, Anja Leyman, Luc De Keersmaeker, Kris Verheyen (2018): Very large trees in a lowland old-growth beech (Fagus sylvatica L.) forest:
Density, size, growth and spatial patterns in comparison to reference sites in Europe. Forest Ecology and Management 417: 1-17.
2016 Führer Ernő, Edelényi Márton, Jagodics Anikó, Jereb László, Horváth László, Kern Zoltán, Móring Andrea, Szabados Ildikó, Pödör Zoltán (2016): Az időjárás hatása egy időskorú bükkös évenkénti körlap-növekedésére. Erdészettudományi Közlemények 6(1):61-78.
2012 Papp Viktor és Siller Irén (2012): A Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi) taxonómiai helyzete és magyarországi elterjedése - The Hungarian distribution and taxonomic status of Ganoderma cupreolaccatum (syn. G. pfeifferi). Poszterszekció 1. Gombarendszertan és ökológia - Poster session 1, Fungal systematics and ecology. Mikológiai Közlemények - Clusiana 51(1): 76-78.
2010 Král, Kamil, Tomás Vrska, Libor Hort, Dusan Adam and Pavel Samonil (2010): Developmental phases in a temperate natural spruce-fir-beech forest: determination by supervised classification method. Eur J Forest Res 129: 339-351.
2010 Lelkes András és Óvári Miklós (2010): A Vétyemi erdőrezervátum. In: Molnár Cs., Molnár Zs., Varga A. Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003-2009. MTA ÖBKI, Vácrátót, pp. 147-149.
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
1995 ERTI - Zalaerdő Letenyei Erdészete (1995): Vétyem Ősbükkös információs tábla és galéria. Letöltés: 2024.01.04.
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2016 BfNPI (2016): Jelentés a Balaton-fevidéki Nemzeti Park 2015. évi tevékenységéről. Csopak, 104 old.
2013 Ortmann-né Ajkai Adrienne és CS.G. Natura 2000 Erdők monitorozása,Vétyem, ER-36, adatlapok. 2013. Kézirat,Vácrátót
2013 Ortmann-né Ajkai Adrienne és Csicsek Gábor a Vétyem erdőrezervátum ER-36, újulati cserje és aljnövényzet.kismintakörös felmérésének adatlapjai 2013.07.22 és 24. között. 2013/D-006/1,2. Kézírat, Vácrátót
2013 Lukács Márió, Vida Alexandra, Horváth Ferenc (2013): A Vétyem Erdőrezervátum Faállomány-szerkezeti felmérésének adatlapjai; 2013, ER-36; Kézirat, Vácrátót
2010 Erdészeti Tudományos Intézet (2010): Field guide to Forest Reserve Vétyem. Fagus 2010 - International Scientific Symposium. October 27-29 2010. Varaždin-Vétyem
2006 Mázsa Katalin (2006): Vétyemi Erdőrezervátum Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervet megalapozó dokumentáció és részletes kezelési terv; Kézírat, Vácrátót
2004 Mázsa Katalin, Sódor Márton, Lehoczky István, Papp Bea, Lesku Balázs, Mile Orsolya, Magura Tibor, Nagy Attila, Márkus András, Szmorad Ferenc, Árgay Zoltán, Pallag Orsolya, Esztó Piroska, Temesi Géza (2004): Értekezlet az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest
2004 Lelkes A. (2004): Vétyem erdőrezervátum. Monitoring 2004. Vicio oroboidi-Fagetum társulás. Kézirat, Csopak
2002 Lelkes A. (2002): A Vicio oroboidi-Fagetum növénytársulás monitorozása (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Csopak
2001 Zöld Zala Természetvédő Egyesület (2001): Vétyem Erdőrezervátum kezelési terve
1998 Bartha D. (1998): Vétyem Erdőrezervátum (36) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Vétyem erdőrezervátum 36. Kézirat, Budapest
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Vétyem (36) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest