Lelkes András és Óvári Miklós (2010): A Vétyemi erdőrezervátum. In: Molnár Cs., Molnár Zs., Varga A. Válogatás az első tizenhárom MÉTA-túrafüzetből 2003-2009. MTA ÖBKI, Vácrátót, pp. 147-149.

Összefoglalás

A Vétyemi ősbükkös az országos erdőrezervátum program keretén belül kijelölt területek egyike. A zalai természetes erdők, ezen belül a Dél-dunántúli bükkös (Vicio oroboidi Fagetum Pócs & Borhidi 1960) reprezentánsa. Jelenleg helyi védett, országos védetté nyilvánítása (Vétyemi erdőrezervátum TT) folyamatban van.

"... A Tormafölde 11D erdőrészletet (a jelenlegi erdőrezervátum magterület egy részét) „Vétyemi ősbükkös” megnevezéssel helyi védetté nyilvánították, a 16 ha-os részletet nem tervezték véghasználatra, csak minimális beavatkozás történt (elsősorban egészségügyi céllal), 1976 óta az erdész szakma kezdeményezésére „kvázi erdőrezervátumként” védett terület.  ... A területen megindult a lékesedés, az elmúlt néhány évben a viharok jó néhány fát kidöntöttek. ... Az olajbányászat nyomai az erdőtömbben 
mindenhol fellelhetők ... A magterület északi részén is található egy régi fúráspont, de itt a seb többé-kevésbé „begyógyult”... Vétyem környéke ... az ország legalacsonyabb tengerszint feletti magasságon előforduló zonális bükk előfordulása." 

Megjegyzések

E rövid ismertető a 2005-ös, V. MÉTA-TÚRA résztvevői számára készült.

Lelőhely
ER Archívum - digitális
Első szerző
Lelkes András