Neumann Szilvia és Horváth Ferenc (2019): A Nagy Istrázsa-hegy erdő- és tájhasználat történetének áttekintése. Kézirat, MTA ÖK, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 5 oldal

Összefoglalás

Az erdőrezervátum erdő- és tájhasználat történetének áttekintése Neuman Szilvia szakdolgozatának egyik fejezeteként készült el, számos publikált és kéziratos forrás, valamint kiegészítő interjúk alapján. Jelen kézirat annak továbbfejlesztett, kicsit részletesebb változata.

Lelőhely
ER Archívum (2019/D-010/1, 2)