Neumann Szilvia, Katona Krisztián és Horváth Ferenc (2019): Összefoglaló a 2018. október 12-i valkói vadgazda terepgyakorlatról. Kézirat, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 5 old.

Összefoglalás

A cserjeszinten, az aljnövényzeten és a talajon (zavartalan avar, tölgyfák alatt sok makk) alig látszik hatása a nagyvadnak, de egy-egy friss jel (hullaték, kifekvés, agancshántás, nyom) azt mutatja, hogy néhány szarvas, őz, vaddisznó azért járja az elkerített magterületet. A nagyvad hatása, rágási nyomása sokkal alacsonyabb (ezt majd az ÚJCS rágottsági adatai fogják mutatni), de egyértelműen kimutatható jelenlétük a kerítésen belül.

Feladatok:
- magas vadlétszámú erdőrészben vadnyom felmérése, nyomsűrűség-vizsgálat, fajfelismerés
- újulati és cserjeszint felmérése magas vadlétszámú erdőrészletben
- újulati és cserjeszint felmérése (a bekerített) magterületen belül
- vad jelenlétének/nyomainak megfigyelése a magterületen belül

Összefoglaló, jegyzőkönyvek és fotók (Katona Krisztiántól).

Lelőhely
ER Archívum (2019/D-004)