Csépányi Péter és Csór Attila (2019): A Nagy Istrázsa-hegy újkori történetének kérdéseiről. Kézirat - e-mail

Összefoglalás

A levelezés során feltett kérdések:
- Mikor és miért változott meg az erdő- és vadgazdákodással kapcsolatos szemlélet?
- Kik voltak a szemléletváltozást meghatározó és biztosító vezetők a Pilisi Parkerdőnél?
- Az erdőrezervátum külön kerítéssel biztosított vadkizárásával kapcsolatban mi(k) volt(ak) a
legfő motivációk és célok?
- A kerítés-rendszer létesítésének főbb szakaszai, időszakai? … milyen dokumentumok
hivatkozhatók (pályázat, forrás, jelentés, beszámoló …)?
- A kerítésépítések előtti időszakban milyen volt a nagyvad összetétel (szarvas, muflon, őz,
dám, vaddisznó)? … ezt milyen indikátorral volna érdemes bemutatni?
- Most milyen a nagyvad becsült összetétele az „északi” elkerített zónában, ill. az változott-e a
korábbi állapotokhoz képest?
- A kerítésépítések előtt mekkora volt a becsült vadlétszám? … ezt milyen indikátorral
javasolná bemutatni?
- Most mekkora a becsült vadlétszám az „északi” elkerített zónában?
- Az erdőrezervátum területét érintően milyen erdőhasználat, erdészeti munka, kezelés
volt/van az utóbbi évtizedekben és jelenleg (… üzemterv, leíró lapok)?
- Mekkora az északi és déli elkerített rész területe? … térképet kérhetünk illusztrálás céljából?
- Mik az erdőrezervátumot érintő aktuális üzemtervi elképzelések, tervek?
- Javasat - kiket kérdezzünk meg, kivel érdemes még a kapcsolatot felvennünk?

Megjegyzések

A megkeresést Neumann Szilvia szakdolgozatának erdőtörténeti fejezeténél felmerült kérdések tisztázása érdekében kezdeményeztük. Előre összeállított kérdéseinket megküldtük a DINPI munkatársainak is.

Lelőhely
ER Archívum (2019/D-006)