Papp Viktor (2015): A Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum lignikol bazídiumos nagygombáinak taxonómiája és természetvédelmi helyzete. Doktori (PhD) értekezés, 2011 old.

Összefoglalás

Az emberi tevékenység hatására csökkenőben lévő, magas biodiverzitású erdei élőhelyek védelmében szükségessé vált a még természetszerű állapotukat őrző erdők megóvása. Ennek érdekében dolgozták ki Magyarországon az Erdőrezervátum Programot, amely során törvényi védelmet élvező erdőterületeket jelöltek ki. A Vértesben található és holt faanyagban gazdag Juhdöglő-völgy Erdőrezervátumban (JDV ER) korábban nem végeztek szisztematikus fungisztiakai vizsgálatokat. Jelen munkában a nagygombák közül kifejezetten a faanyagon élő bazídiumos taxonok feltárására koncentráltam. Munkám során az alábbi főbb célokat tűztem ki: (1) a JDV ER lignikol bazídiumos nagygombavilágának feltárása, taxonómiai értékelése mikro- és makromorfológiai bélyegek alapján, kiegészítve filogenetikai módszerekkel is; (2) a JDV ER területéről dokumentált gombafajok természetvédelmi helyzetének értékelése és a vizsgált terület valós természeti értékének meghatározása; (3) a kutatás során felmerülő szisztematikai és nevezéktani kérdések tisztázása. A JDV ER magterületéről 2010 és 2014 közötti időszakban 45 terepnap során összesen 232 lignikol bazídiumos nagygombafajt mutattam ki. Az ezidáig meghatározott taxonok közül 122 faj újnak bizonyult a Vétesre, míg 20 faj Magyarország fungájára nézve. Az európai bükkerdők természetességét indikáló, 106 erdőrezervátum adatainak elemzése alapján összeállított 21 nagygombafajt tartalmazó lista taxonjai közül a JDV ER magterületén 16 faj előfordulását igazoltam, amely a legmagasabb a vizsgált hazai erdőrezervátumok közül és szakirodalmi adatok alapján európai szinten is csak a szlovákiai Stužica és Rožok őserdőkben mutattak ki ennyi indikátorfajt. A 12 hazánkban védett lignikol nagygomba közül az eddigi felvételezések során 7 faj előfordulását mutattam ki a JDV ER területéről. Ezek közül a Vértesből egyedül erről az élőhelyről ismert a Ganoderma cupreolaccatum (Kalchbr.) Z. Igmándy és Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc. Jelenlegi ismereteink alapján a hazai erdőrezervátumok közül a Juhdöglő-völgyben fordul elő a legtöbb védett, lignikol nagygombafaj. Jelen eredmények alapján lignikol bazídiumos nagygombák szempontjából a JDV ER Magyarország legnagyobb fajdiverzitású élőhelye.
Taxonómiai és nómenklatúrai vizsgálataim során összesen 8 új kombinációt közöltem: Entoloma zuccherellii var. pluteisimilis (Noordel. & C.E. Hermos.) V. Papp, E. zuccherellii var. sclerotiogenum (Caball., Higelmo, Català & Vila) V. Papp, E. vernalis (Har. Takah. & Degawa) V. Papp & Dima, Postia subgen. Cyanosporus (McGinty) V. Papp, Postia africana (Ryvarden) V. Papp, P. amyloidea (Corner) V. Papp, P. caesioflava (Pat.) V. Papp, P. coeruleivirens (Corner) V. Papp. A Magyarországról első alkalommal a JDV ER területéről dokumentált és 2013-ban védetté nyílvánított Pholiota squarrosoides esetében először mutattam ki filogenetikai vizsgálat alapján, hogy ez a faj nem az Adiposae, hanem a Pholiota szekcióba tartozik. A PV1044 sorszámú fungáriumi minta morfológiai vizsgálata alapján egyezést mutatott a jelenleg a szakirodalom alapján Climacodon pulcherrimus-ként tárgyalt faj holotípusával. Az átnézett genetikai adatbázisok alapján első alkalommal készítettünk ebből a fajból ITS szekvenciát, amely alapján filogenetikai vizsgálattal igazoltam, hogy ez a faj nemzetségszinten elkülönül a Climacodon P. Karst. típusfajától [C. septentrionalis (Fr.) P. Karst.] és vélhetően a Donkia Pilát génuszba tartozik: D. pulcherrima (Berk. & M.A. Curtis) Pilát.

Lelőhely
ER Archívum - digitális