Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum

ER-07 (HU)
magterület: 25.7 ha; védőzóna: 55.1 ha; összes terület: 80.8 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Csákberény 0116/3-ból 22E, 24A, 24B, 24F
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Csákberény 0116/3-ból 21E, 22B, 22C, 22D, 22NY, 24C, 24D, 24E, 24NY1, 24NY2, 40B, 40NY
Történet

2016
A magterületet 2016-ban "Long Untouched Forest" természetességi kategóriába soroltuk Buchwald (2005) tipizálása szerint. Javaslatunk alapján bekerült a "Primary forests of Europe" adatbázisba (Sabatini et al. 2018) - Magyarországról a Kékes, Vár-hegy, Alsó-hegy, Őserdő, Szalafő, Vétyem és a Kunpeszéri Tilos-erdő erdőrezervátumok mellett. ... Horváth Ferenc

2015
A magterületről Papp Viktor 2010 és 2014 közötti időszakban 232 lignikol bazídiumos nagygombafajt mutatott ki. Az európai bükkös erdőrezervátumok természetességét indikáló 21 nagygombafaj közül itt 16 faj fordul elő, amely a legmagasabb a vizsgált hazai erdőrezervátumok közül és szakirodalmi adatok alapján is csak a szlovákiai Stužica és Rožok őserdők mutattak ilyen kimagasló eredményt. ... Papp (2015)

2013 ALAPFELMÉRÉS
A magterületre elkészült az országosan egységes alapfelmérés (FAÁSZ, ÚJCS, ANÖV). Az adatlapok a z ER Archívumban találhatók, az adatokat bevittük az ER HTV központi adatbázisba. Előzetes erdőszerkezeti eredmények:

záródás 70%
nagyobb lékek (L23, LX) aránya 39%
állomány-magasság 21,2 m
sűrűség (N) 733 törzs/ha
körlapösszeg (G) 28,3 m2/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége 88 holtfa/ha
fekvő holtfa mennyisége 46,9 m3/ha

Elegyarányok: bükk 35%, molyhos tölgy 19%, virágos kőris 12%, kocsánytalan tölgy 10%, gyertyán 6%, mezei juhar 5%, csertölgy 4%, húsos som 3%, hegyi juhar, kislevelű és nagylevelű hárs, magas kőris 1-1%, egyéb .... A magterület állományának előzetes értékelését 105 mintavétel alapján készítettük el. ... Horváth Ferenc 

1999
"Változatos termőhelyeken, változatos összetételű és korosztályú, idős és igen idős (bükk és tölgy) fákkal, lábon álló elhalt fákkal, facsonkokkal, helyenként jelentős fekvő holtfával és lékdinamikával jellemezhető erdő, a területe elég kicsi, a vadlétszám ebben a rezervátumban is magas." ... Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott fényképek
Juhdöglő-völgy Erdőrezervátum
Válogatott publikációk
Összes publikáció