Halupa L, Solymos R, Béky A.(1995): A természetvédett területen levő erdők kezelési és felújítási irányelvei, II. kötet; Kézirat,Budapest

Összefoglalás

Tartalom:
A természetvédelmi szempontból fontosabb fafajok jellemző erdőművelési tulajdonságai
- A lucfenyő; Az erdeifenyő; A bükk; A kocsánytalan tölgy és kocsányos tölgy; A csertölgy; A gyertyán; A magaskőris; Magyar kőris; Mézgás éger; Fehér nyár; Rezgő nyár; Szürke nyár; Fekete nyár; nemes nyárak; Füzek; fehér akác; Korai juhar; Mezei juhar; Hegyi juhar; Hegyi szil; Mezei szil; Vénic szil; madárcseresznye; sajmeggy; Zselnicemeggy; Vadkörte; Vadalma
- A természetvédelem alatt álló erdők felújítása, nevelése erdőcsoportok és faállománytípusok szerint
- Fenyvesek; Lucfenyvesek; Erdeifenyvesek; Feketefenyvesek
- Lassan növő lombos erdők;
Bükkösök;
- Szikla és szurdok erdők; Tölgyesek; Gyertyánosok; Cseresek; Cseres tölgyesek
- Erdősztyepp társulások
- Szélsőségesen száraz karsztbokorerdők
Igen száraz karsztbokorerdők
Száraz karsztbokorerdők
- Lösztölgyesek
Igen száraz tatárjuharos lösztölgyes
Száraz tatárjuharos lösztölgyes
Félszáraz tatárjuharos lösztölgyes
- Homoki tölgyesek
Szélsőségesen száraz, igen száraz homoki tölgyesek
Száraz, félszáraz homoki tölgyesek
Üde, félnedves homoki tölgyes
Nedevs homoki tölgyesek
- Borókás nyárasok
Szélsőségesen száraz, igen száraz borókás nyárasok
Száraz borókás nyárasok
Félszáraz-üde borókás nyárasok
- Sziki tölgyesek
Szélsőségesen száraz sziki tölgyes
Igen száraz sziki tölgyes
Száraz és félszáraz sziki tölgyesek
Üde és félnedves sziki tölgyesek
Nedves sziki tölgyesek
- Liget és láperdők
Keményfás ligeterdő
Félszáraz-üde tölgy-kőris-szil ligeterdő
Félnedves tölgy-kőris-szil ligeterdő
Nedves és nedves-vizes keményfás ligeterdők
Puhafás ligeterdők
- Félnedves-nedves fűz-nyár ártéri erdők
Nedves-vizes fűz-nyár ártéri erdők
Vizes fűz-nyár ártéri erdők
- Láperdők
Fűz-nyír lápok
Éger-kőris láperdők
Félnedves éger-kőris láperdők
Nedves éger-kőris láperdők
Vizes kőris-éger láperdő
Fehérnyár-rezgőnyár láperdők
Üde-félnedves fehér-rezgőnyár láperdők
Nedves, nedves-vizes fehérnyár-rezgőnyár láperdők
- Nemesnyárasok
Félnedves nemesnyárasok
Nedves nemesnyárasok
Vizes nemesnyárasok
- Akácosok
Szélsőségesen száraz akácosok
Igen száraz akácosok
Száraz akácosok
Félszáraz-üde akácosok
Üde-félnedves akácosok
- Fekete diósok
- Vörös tölgyesek
- Tapasztalatok
- IrodalomMegjegyzések

Kutatási zárójelentés az OTKA 1379. sz. témában 1991-1994 között végzett munkáról.