erdőtipizálás, -osztályozás

Publikációk
Év
Horváth F. és Bölöni J. (2020): Erdőrezervátum-hálózat Magyarországon. EL 155(12): 374-376. 2020
Sabatini, FM, S Burrascano, WS Keeton, ... F Horváth ... P Ódor ... T Kuemmerle (2018) Where are Europe's last primary forests? Diversity and Distributions 24(10): 1426-1439. 2018
Král, K., S. M. McMahon, D. Janík, D. Adam and T. Vrška (2014): Patch mosaic of developmental stages in central European natural forests along vegetation gradient. For. Ecol. & Manag. 330 17-28. 2014
Hill. R.A. et al: Mapping tree species in temperate deciduous woodland using time-series multi-spectral data. Applied Vegetation Science, 13: (86-89), 2010 2010
Nagy Csaba (2009): Erdészeti növénytan; Budapest 2009
Barbati, A., Corona, P., Marchetti, M.: (szerk.)(2007): European forest types; categories and types for sustainable forest management reporting and policy; 2007, Koppenhága 2007
Kevey Balázs (2007): A baranyai Dráva-sík tölgy-kőris-szil ligetei. Natura Somogyiensis 10:11-39 2007
Kevey Balázs (2007): A baranyai Dráva-sík gyertyános-tölgyesei. Natura Somogyiensis 10:41-71 2007
Gálhidy, L., Czúcz, B. & Torre, F. (2006): Zonal forest types, climatic variables and effect of changes for Hungary. Lesnícky časopis-Forestry Journal 52(1-2): 99-105. 2006
Buchwald, Erik (2005): A hierarchical terminology for more or less natural forests...; Third Expert Meeting on Harmonizing Forest-related Definitions, Rome, 11-19. January, 2005 2005
Ortmann-Ajkai Adrienn (2002): Transitory vegetation types: A case study from riverine forests. Acta Bot. Hung. 44(3-4):335-346. 2002
Kärcher, R. et al (1997): Aufnahme von Waldstrukturen; Arbeitsanleitung...Mitteilungen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt, Heft 199, Baden-Württemberg 1997
Lőkös L., Peregovits L.(szerk)(1997): Természetvédelmi közlemények 5-6. Magyar Biológiai Társaság, Budapest 1997
Dr. Danszky István (szerk.) (1972): Erdőművelés. Irányelvek, eljárások, technológiák I. Erdőfelújítás, erdőtelepítés, fásítás. 1972
Tallós P., Tóth B. (1968): Az újszentmargitai sziki reliktum erdő termőhelyi adottságai, növénytársulásai és kapcsolatuk a fatermesztési lehetőségekkel. MÉM Kísérletügyi Közlemények LXI/D. Erdőgazdaság és Faipar 1-3: 75-107 1968
Leibundgut, Hans (1959): Über Zweck und Methodik der Struktur- und Zuwachsanalyse von Urwäldern. Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 110(3): 111-124. 1959
Babos Imre (1954): Magyarország táji erdőművelésének alapjai; Budapest 1954
Roth Gyula (szerk.)(1937): Erdészeti Kisérletek, XXXIX. évf. 3-4. sz. Sopron 1937
Roth Gyula és Fekete Zoltán (szerk.)(1934): Erdészeti Kisérletek, XXXVI. évf. 1-2.. sz. 1934, Sopron 1934
Kéziratok
Év
European Environment Agency (2007): European forest types. Categories and types for sustainable forest management reporting and policy. Technical report, Copenhagen 2007
Svéda G. (2006): Erdőtársulások vizsgálata Külső-Somogy északi részén. Kézirat, Sopron 2006
Varga Zsuzsanna (2003): Az erdőrezervátumok helyzete a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén. Kézirat, Gödöllő 2003
Sipos F. és Vajda Z (szerk.)(1999): Erdőkezelési koncepció a KNP Igazgatóság vagyonkezelésében lévő védett természeti területeken; Kézirat, Vácrátót 1999
Madas K. (1998): Gerecse, Száz-völgy Erdőrezervátum (05) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót 1998
Vojtkó András (1998): A Leány-völgy Erdőrezervátum (61) botanikai alapfelmérése. Kutatási jelentés, Eger, 9 old. 1998
Bartha D. (1998): Szabó-völgy Erdőrezervátum (52) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót 1998
Halupa L, Solymos R, Béky A et al(1995): A természetvédett területen levő erdők kezelési és felújítási irányelvei, I. kötet; Kutatási zárójelentés. Kézirat, Budapest 1995
Halupa L, Solymos R, Béky A.(1995): A természetvédett területen levő erdők kezelési és felújítási irányelvei, II. kötet; Kézirat,Budapest 1995
Száraz Péter (1981): Vegetációtanulmányok a Gerecse hegységben. Doktori értekezés, ELTE TTK Növényrendszertani és Ökológiai Tanszék, Budapest, 50 old. 1981
Tallós P. (1963): Erdőtípus térképezés Újszentmargitán. Zárójelentés. 1963
Mellékletek az erdőrendezési utasításhoz. 1953. Kézirat 1953