Tallós P. (1963): Erdőtípus térképezés Újszentmargitán. Zárójelentés.

Összefoglalás

Sziken nagyon kevés természetes erdőállományunk található. A meglévő állományokat részletes erdő- és termőhelytipológiai feltárás alá kell vonni, hogy a szikfásítás alapjaihoz ezáltal is kellő szempontokhoz jussunk. Az újszentmargitai sziki maradvány kocsányos tölgyerdő a legérdekesebb ilyen állományok közé tartozik, ezért természetvédelmi területté is nyilvánították.
A munkafeladat célja volt a természetvédelmi terület növénytakarójának részletes feldolgozása.
A munkafeladat kezdetének és befejezésének időpontja: 1960-1962.

A zárójelentés fejezetei:
I. A munkafeladat leírása
II. A kutatás kezdeményezője
III. A felelős kutató
IV. A végzett munka, a bizonyítóanyag és az elért eredmények ismertetése
A természetvédelmi terület növénytársulásai (erdő- és réttípusai)
1. Rendszeres áttekintés
2. Az erdő- és réttípusok részletes tárgyalása
A növénytársulások szerkezete
V. A kutatási eredmény elméleti jelentőségének rövid leírása
VI. Az elért eredmények alkalmazásától várható népgazdasági kihatások
VII. Az eredmény felhasználási területe
VIII. Javaslat a gyakorlati alkalmazásba vételre
IX. Javaslatok a kutatással kapcsolatban

I.-VIII. táblázat: A természetvédelmi terület növénytársulásai (erdő- és réttípusok)
Összefoglaló spektrum táblázatok (életforma, flóraelem)

Megjegyzések

Kézirat a Zólyomi Házaspár Alapítvány tulajdonából.
Megjelent a Tallós P., Tóth B. (1968): Az újszentmargitai sziki reliktum erdő termőhelyi adottságai, növénytársulásai és kapcsolatuk a fatermesztési lehetőségekkel. MÉM Kísérletügyi Közlemények LXI/D. Erdőgazdaság és Faipar 1-3: 75-107. publikáció részeként.

Lelőhely
ER Archívum (1963/D-001)
Erdőrezervátumok