Varga Zsuzsanna (2003): Az erdőrezervátumok helyzete a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén. Kézirat, Gödöllő

Összefoglalás

Az erdőrezervátumok helyzete a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén
szakdolgozat
Készítette: Varga Zsuzsanna
Szent István Egyetem
Környezetgazdálkodási Intézet
Növénytani- és Növényélettani Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Tuba Zoltán
Belső konzulens: Dr. Szerdahelyi Tibor
Külső konzulens: Óvári Ilona
Gödöllő, 2003

Megjegyzések

Az erdőrezervátumok helyzete a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén
szakdolgozat
Készítette: Varga Zsuzsanna
Szent István Egyetem
Környezetgazdálkodási Intézet
Növénytani- és Növényélettani Tanszék
Tanszékvezető: Prof. Dr. Tuba Zoltán
Belső konzulens: Dr. Szerdahelyi Tibor
Külső konzulens: Óvári Ilona
Gödöllő, 2003

Tartalom
1. Bevezetés
1.1. Az erdőről általában
1.2. Célkitűzés
2. Előzmények, irodalmi áttekintés
2.1. Erdőrezervátumok Európában
2.2. Erdőrezervátumok Magyarországon
2.2.1. Őserdőkép a kezdetekben
2.2.2. Erdőrezervátumok kialakításának második szakasza
2.2.3. Erdőrezervátumok kialakításának harmadik szakasza (növekvő igény egy természetszerűbb erdőgazdálkodásra)
2.3. A mai természetes erdőkép
2.4. Az erdőgazdálkodás hatása
2.5. Az erdők természetvédelme
2.6. A természetközeli erdőgazdálkodás
2.7. A természetközeli erdőgazdálkodás korlátai
2.8. Erdőrezervátumok kialakítása, helyzetük hazánkban
2.8.1. Az erdőrezervátum-program
2.8.2. Az erdőrezervátum fogalma
2.8.3. Az erdőrezervátumok jelentősége
2.8.4. Az erdőrezervátumok és a védett természeti területen lévő erdők közti különbség
2.8.5. Az erdőrezervátumok jogi védelme
2.8.6. Az erdőrezervátumok kiválasztásának főbb szempontjai
2.8.7. Az erdőrezervátumok fenntartása
2.8.8. Az erdőrezervátumok területén folytatható tevékenységek
2.8.8.1. Az erdőrezervátumok erdőgazdálkodása
2.8.8.2. Vadállomány fenntartása az erdőrezervátumokban
2.8.8.3. Erdei haszonvételek
2.8.8.4. Kutatás
2.8.8.5. Az erdőrezervátumok látogatása
3. Vizsgálatok
3.1. Anyag és módszer
3.2. A BNPI, illetve az érintett területeinek rövid bemutatása
3.3. Az erdőrezervátumok bemutatása
3.3.1. A Mátrai TK erdőrezervátumai
3.3.1.1. Csörgő-völgy Erdőrezervátum
3.3.1.2. Kékes Erdőrezervátum
3.3.2. A Bükki Nemzeti Park erdőrezervátumai
3.3.2.1. Hór-völgy Erdőrezervátum
3.3.2.2. Kecskés-galya Erdőrezervátum
3.3.2.3. Vár-hegy Erdőrezervátum
3.3.2.4. Őserdő Erdőrezervátum
3.3.2.5. Leány-völgy Erdőrezervátum
3.3.2.6. Paphárs-Kecskevár Erdőrezervátum
3.3.2.7. Csókás-völgy Erdőrezervátum
3.3.3. A Zempléni-TK erdőrezervátuma
3.3.3.1. Nagy-sertéshegy Erdőrezervátum
3.3.4. A Tarnavidéki TK erdőrezervátuma
3.3.4.1. Pataj Erdőrezervátum
4. Vizsgálati eredmények
4.1. Fafajok és társulások a BNPI területén található erdőrezervátumokban
4.2. Fafajok és állományok korosztály szerinti megoszlása
4.3. Az egyéb kijelölési szempontok érvényesülésének vizsgálata
4.4. Az erdőrezervátumokban folytatott tevékenységekre vonatkozó tapasztalataim
5. Javaslatok
5.1. Javaslatok a magterületekre
5.2. Javaslatok a védőzónákra
6. Összefoglalás
7. Köszönetnyilvánítás
8. Forrásmunkák jegyzéke
9. Függelék
1. Fényképek
-Csörgő-völgy ER védőzóna, hegyvidéki gyertyános-tölgyes
-Csörgő-völgy ER magterület, hegyi égerliget
-Kékes ER magterület, bükkös (2 db)
-Hór-völgy ER magterület, hegyvidéki gyertyános-tölgyes
-Kecskés-galya ER magterület, sajmeggyes bokorerdő (2 db)
-Vár-hegy ER magterület, középhegységi cseres-tölgyes
-Őserdő ER magterület, bükkös (2 db)
-Leány-völgy ER magterület, mészkő-szurdokerdő
-Paphárs-Kecskevár ER magterület, szóró
-Paphárs-Kecskevár ER magterület, kerékpárút jelzés
-Paphárs-Kecskevár ER védőzóna, növedékfokozó gyérítés
-Paphárs-Kecskevár ER magterület, fiatalos
-Csókás-völgy ER magterület (2 db)
-Nagy-sertéshegy ER védőzóna, bükkös
-Pataj ER magterület, középhegységi cseres-tölgyes (2 db)
-Pataj ER magterület, bükkös (2 db)
2. Táblázatok és grafikonok
-Csörgő-völgy ER erdőtársulásai
-Kékes ER erdőtársulásai
-Hór-völgy ER erdőtársulásai
-Kecskés-galya ER erdőtársulásai
-Vár-hegy ER erdőtársulásai
-Őserdő ER erdőtársulásai
-Leány-völgy ER erdőtársulásai
-Paphárs-Kecskevár ER erdőtársulásai
-Csókás-völgy ER erdőtársulásai
-Nagy-sertéshegy ER erdőtársulásai
-Pataj ER erdőtársulásai
-A BNPI területén található erdőrezervátumok erdőtársulásai
-A BNPI területén lévő erdőrezervátumok fafajai az erdőrezervátumok területének arányában
-A BNPI területén lévő erdőrezervátumok magterületének fafajai a magterületek %-os arányában
-A BNPI területén lévő erdőrezervátumok védőzónájának fafajai a védőzónák területének arányában
-A BNPI védett területén található fafajok a terület %-os megoszlásában
-Tölgyek korosztálymegoszlása
-Cserek korosztálymegoszlása
-Bükkök korosztálymegoszlása
-Gyertyánok korosztálymegoszlása
-Kőrisek korosztálymegoszlása
-Egyéb kemény lombosok korosztálymegoszlása
-Égerek korosztálymegoszlása
-Hársak korosztálymegoszlása
-Egyéb lágy lombos fafajok korosztálymegoszlása
-Juharok korosztálymegoszlása
-Szilek korosztálymegoszlása
-Hazai nyárak korosztálymegoszlása
-Fenyők korosztálymegoszlása
-Akácok korosztálymegoszlása
-Nemes nyárak és füzek korosztálymegoszlása a BNPI védett erdeiben
3. Térképek
-A BNPI területén található erdőrezervátumok

Címszavazva - GE

Lelőhely
ER Archívum (2003/D-006)