Csókás-völgy Erdőrezervátum

ER-63 (HU)
magterület: 144.4 ha; védőzóna: 258.4 ha; összes terület: 402.8 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: B.sztkereszt 029-ből 19A, C; 030-ból 19B; Kisgyőr 0219-ből 96ÚT; 0222-ből 96A, B, C; 0223-ból 97A; 0224-ből 96ÚR; 0225-ből 97B, C, D, E; 0226-ból 97ÚT; 0232-ből 97A; 0233-ból 97A; 0234-ből 100A, B; 0236-ból 97A; Miskolc 01006-ból 140A, B, C ...
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Bükkszentkereszt 029-ből 20B; 030-ból 20A; 031-ből 20C; Kisgyőr 0222-ből 98A, B, C, D; 0223-ból 7B; 0225-ből 6B, C, D, E, F, J, K, M, 7F; 0226-ból 6ÚT2, 7ÚT1; 0228-ból 6ÚT1; 0231-ből 6I; 0232-ből 6A, 6G, H, I, L, 7C, D, J; 0233-ból 6ÚT3, ...
Történet

2023
A völgy déli, délnyugati kitettségű meredek oldalában sarj eredetű, idős, régen felhagyott elegyes tölgyes zóna húzódik, amely a völgy aljánál szurdokerdővel határos, a tető és a gerinc felé pedig sajmeggyes bokorerdővel mozaikol, lejtősztyep és sziklagyep tisztásokkal. A fokozatosan kidőlő öreg tölgyek helyét leginkább magas kőris, barkóca, mezei juhar, húsos som, helyenként pedig gyertyán vagy bükk veszi át. Uralkodó fafaj a molyhos tölgy, de kocsánytalan tölgyek és hibridjeik is előfordulnak a zónában, valamint olasz tölgyek.

2023 - FŐBB ALAPFELMÉRÉSI EREDMÉNYEK
A magterület öreg tölgyesének FAÁSZ, ÚJCS és ANÖV alapfelmérései elkészültek. A főbb eredményeket egy kutatási jelentés foglalja össze. Az átlagértékek mögött rendszerint nagy különbségek vannak, mert a felmért területre nagy környezeti grádiensek jellemzőek (részletesebben lásd a kutatási jelentést). ... Horváth Ferenc és mtsai (2024): A Csókás-völgy Erdőrezervátum öreg tölgyesének országosan egységes alapfelmérése, 2023. Kutatási jelentés, HUN-REN ÖK, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 23 old.

mintavételi pontok (ismétlések) száma171
átlagos lombkorona-záródás73%
nagyobb természetes lékek aránya64%
átlagos állománymagasság13,3 m
átlagos sűrűség (N)1353 törzs/ha
átlagos körlapösszeg (G)28,8 m2/ha
átlagos élőfakészlet (V - SZILV)302 m3/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége275 holtfa/ha
Kidőlt fekvő holtfák sűrűsége208 holtfa/ha
álló holtfák és csonkok körlapösszege6,7 m2/ha
fekvő holtfa mennyisége57,3 m3/ha

Elegyarányok::molyhos tölgy 57%, magas kőris 11%, barkóca berkenye 6%, mezei juhar és kocsánytalan tölgy 5-5%, sajmeggy és gyertyán 3-3%, egyéb fafajok (B, KJ, hársak, szilek, FF, KT, VK, CS, AL) 3%. Húsos som 6%, egyéb cserjék (galagonyák, mogyoró) összesen 1%. (részletesebben lásd a kutatási jelentést).

1999
"A völgy délies kitettségű oldalában idős, régen felhagyott molyhos-tölgyes, kisebb kiterjedésben cseres tölgyes áll. Ezek helyenként jelentős fafajdinamikát és változásokat mutatnak." ... Horváth és Bölöni (2002) Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

Válogatott térképek
Csókás-völgy Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2024
Csókás-völgy Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2024
Csókás-völgy Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2023
Csókás-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Csókás-völgy Erdőrezervátum
NÉBIH EI - Google
2012
Csókás-völgy Erdőrezervátum
FÖMI (Eurimage)
1998
Válogatott fényképek
Csókás-völgy Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2023
Csókás-völgy Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2023
Csókás-völgy Erdőrezervátum
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2023