Sipos F. és Vajda Z (szerk.)(1999): Erdőkezelési koncepció a KNP Igazgatóság vagyonkezelésében lévő védett természeti területeken; Kézirat, Vácrátót

Összefoglalás

Tartalom:
1. Erdőtípusok
2. Általános, minden erdőtípusra vonatkozó irányelvek
3. A KNPI feladatai erdőtervezéskor, és az erdőgazdálkodási tevékenység ellenőrzésében
4. Az erdőkezelési koncepció megvalósításának feltételei
4.1. Szabályozási feltételek
4.2. Pénzügyi feltételek
5. Az erdőtípusok kezelése
5.1. Erdei fenyvesek
5.2. Fekete fenyvesek
5.3. Nemes nyárasok (pontosabban: nem természetes előfordulású nyarakból telepített nyárasok)
5.4 Akácosok
5.5. Egyéb tájidegen fafajok ültetvényei
5.6. Borókás-nyárasok
5.7. Egyéb tájidegen fajok ültetvényei
5.8. Mesterséges felújítással felújítható állományok
5.9. Természetes tölgyújulattal rendelkező tölgyesek (jó közelítéssel: az üde, félnedves homoki tölgyesek)
5.10. Tölgy-kőris-szil (keményfás) ligeterdők
5.11. Bokorfüzesek
5.12. Fűz-nyár (puhafás) ligeterdők
5.13. Fűz-nyírláperdők (bokorerdős fiziognomia)
5.14. Éger-kőris láperdők
5.15. Természetes nyíresek
5.16. Hazai fafajú, de természetes erdőtípusban csak kísérő fafaj (mezei szil, juharok, stb..) dominált, vagy monodomináns állományok
5.17. Gyertyános-tölgyesek
6. Erdőtípus azonosítás, faállomány összetétel, erdőtípus változás és változtatás
6.1. Általános erdőtípus azonosítási szabályok
6.2. Erdei fenyvesek
6.3. Fekete fenyvesek
6.4. Nemes nyarasok
6.5. Akácosok
6.6. Egyéb tájidegen fafajok ültetvényei
6.7. Borókás-nyarasok
6.8. Üdébb, zártabb, hazai nyarasok
6.9. természetes tölgyújulattal nem rendelkező tölgyesek (általában: a száraz, homoki tölgyesek)
6.10. Természetes tölgyújulattal rendelkező tölgyesek (általában: az üde, félnedves homoki tölgyesek)
6.11. Tölgy-kőris-szil (keményfás) ligeterdők
6.12. Bokorfüzesek
6.13. Fűz-nyár ligeterdők
6.14. Fűz-nyír láperdők
6.15. Éger-kőris láperdők
6.16. természetes nyíresek
6.17. hazai fafajú, de természetes erdőtípusban csak kísérő fafaj (mezei szil, juharok, stb..) által dominált, vagy monodomináns állományok
6.18. gyertyános-tölgyesek
7. A KNP Igazgatóságra váró feladatok az erdőgazdálkodási tevékenység módosításában, illetve az átállás lépései
8. A bócsai (leégett) erdőterületekről

Lelőhely
ER Archívum (1999/D-016/1; 1999/D-016/2)