Nagy Csaba (2009): Erdészeti növénytan; Budapest

Összefoglalás

Tartalom

- Bevezetés
- Útmutató és javaslatok a könyv használatához
- Célállományokat alkotó fenyőfajok
Erdeifenyő
Feketefenyő
Lucfenyő
- Egyéb gazdaságilag jelentős fenyőfajok
Vörösfenyő
Közönséges jegenyefenyő
Duglászfenyő
- Parkok, kertek fenyői
Tiaszafa
Oregoni hamisciprus (Lawson-ciprus)
Keleti tuja, Nyugati tuja, Közönséges boróka, Virginiai boróka
- Célállományokat alkotó lombos fafajok
A tölgyek
Kocsányos tölgy
A kocsánytalan tölgy fajcsoport, Valódi kocsánytalan tölgy, Dárdáskaréjú kocsánytalan tölgy, Erdélyi kocsánytalan tölgy, Csertölgy, Molyhos tölgy, Vörös tölgy
Bükk
Fehér akác
A nyárak
Rezgő nyár, Fehér nyár, Szürke nyár, Fekete nyár,
Nemes nyárak
Óriás nyár, Olasz nyár (I-214), Pannónia nyár, OP-229 (Agathe-F)
Füzek
Fehér fűz, Törékeny fűz, Kecskefűz, Egyéb fűzfajok
- A legfontosabb kísérő fafajok
Gyertyán
Juharok
Hegyi juhar (fürtös juhar, jávorfa), Korai juhar, Mezei juhar, Tatárjuhar (feketegyűrű juhar), Zöld juhar (kőrislevelű juhar), Ezüst juhar
Hársak
Ezüst hárs, Kislevelű hárs, Nagylevelű hárs,
Szilek
Hegyi szik, Érdeslevelű mezei szil (angol szil), Simalevelű mezei szil (kislevelű mezei szil), Vénic-szil
Kőrisek
Magas kőris, Magyar kőris, Virágos kőris, Amerikai kőris,
Szelídgesztenye
Madárcseresznye
Mézgás éger (enyves éger)
Bibircses nyír
- Egyéb lombos fafajok
Barkócaberkenye, Lisztes berkenye, Madárberkenye (vörös berkenye), Házi berkenye (fojtós berkenye)
Vadkörte
Vadalma
Közönséges dió (királydió)
Fekete dió (amerikai dió)
Lepényfa(gledícsia, Krisztus-tövis)
Platánok (boglárfák)
Keskenylevelű ezüstfa
Bálványfa
Fehér eper
- Cserjék
Sóskaborbolya; Berberis Vulgaris; Erdei iszalag; Egybibés galagonya; Kökény; Cseregalagonya; Gyepűrózsa (vadrózsa); Málna; Hamvas szeder; Földi szeder; Zselnicemeggy; Sajmeggy; Kései meggy; Csepleszmeggy; Csíkos kecskerágó; Varjútövisbenge; Bibircses kecskerágó; Kutyabenge; Húsos som; Fekete bodza; Vörösgyűrűsom; Vörös bodza (fürtös bodza); Ostorménbangita; Aranyeső (sárgaakác); Kányabangita; Vesszős fagyal; Borostyán; Cserszömörce; Mogyorós hólyagfa; Közönséges mogyoró;
A fagyöngyök
Sárga fagyöngy (fakín); Fehér fagyöngy
- Növénytársulástani alapfogalmak
Flóra, vegetáció, asszociáció
Az asszociáció kisebb egységei
A növénytársulások összetételét meghatározó tényezők
A társulások térbeli szerkezete
A társulások időbeli szerkezete
A zonáció
A szukcesszió
Magyarország növényföldrajza
- A magyarországi erdők
Természetszerű erdők
Klímazonális erdők
Hegy- és dombvidéki bükkösök
Középhegységi és dombvidéki gyertyános- kocsánytalan tölgyesek
Sík- és dombvidéki gyertyános-kocsányos tölgyesek
Középhegységi és dombvidéki cseres-kocsánytalan tölgyesek
Mészkerülő erdők
Mészkerülő bükkösök
Mészkerülő gyertyános-tölgyesek
Mészkerülő tölgyesek
Délnyugat-dunántúli fenyőelegyes lombos erdők
Mészkedvelő erdők
Szikladomborzatú erdők
Erdősztyepp-erdők
Ligeterdők
Sík-vidéki (folyó-menti) bokorfüzesek
Sík vidéki (folyó-menti) fűz-nyár ligeterdők
Sík vidéki (folyó-menti) tölgy-kőris-szil ligeterdők
Hegy- és dombvidéki (patak-menti) ligeterdők
Láperdők
Égerlápok
Fűz-és nyírlápok
- Nem természetszerű erdők
Fenyvesek
Akácosok
Nemes nyárasok
- Erdőtípus, típusjelző növények
- megoldások a képek felismeréséhez


Lelőhely
ER Archívum (2009/P-027)
Első szerző
Nagy Csaba