Tallós P., Tóth B. (1968): Az újszentmargitai sziki reliktum erdő termőhelyi adottságai, növénytársulásai és kapcsolatuk a fatermesztési lehetőségekkel. MÉM Kísérletügyi Közlemények LXI/D. Erdőgazdaság és Faipar 1-3: 75-107

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Tallós P., Tóth B. (1968): Az újszentmargitai sziki reliktum erdő termőhelyi adottságai, növénytársulásai és kapcsolatuk a fatermesztési lehetőségekkel. MÉM Kísérletügyi Közlemények LXI/D. Erdőgazdaság és Faipar 1-3: 75-107.
Rövid hivatkozás: 
Tallós és Tóth (1968)
Első szerző: 
Tallós Pál
Év: 
1968
Összefoglalás: 

Az újszentmargitai "Tilos erdő" Hajdú-Bihar megyében, Újszentmargita község határában, az erdőgazdasági üzemterv 39/a-v erdőrészleteiből áll. A Nagykun-Hajdúhát erdőgazdasági tájba, növényföldrajzi szempontból a pannóniai flóratartomány alföldi flóravidékének tiszántúli flórajárásába (Crisicum) tartozik. Földrajzilag a Hortobágy nagy szikes pusztájának nyugati szélén terül el.
Jelen dolgozat az újszentmargitai "Tilos erdő" részletes vizsgálatát adja termőhelyi és növénytársulástani szempontból azzal a céllal, hogy megfelelő tanulságokat szűrhessünk le a szikfásítás érdekében. A termőhelyi viszonyokat Tóth, a növénytársulásokat Tallós dolgozta fel.
A mintegy 60 hektárnyi természetvédelmi terület vegetációs képe ma jellegzetes erdős sztyepp táj, rétekkel váltakozó, parkos vagy zártabb megjelenésű facsoportokkal. A reliktum erdő egyik jellegzetessége a csertölgy előfordulása. Feltételezhető - ha egyértelműen nem is bizonyítható - Újszentmargitán a cser őshonos előfordulása.

biodiverzitás: magasabb rendű növények
élőhely: erdőssztyeppek
erdőgazdálkodás
erdőtipizálás, -osztályozás
módszertan: felmérés, monitorozás
talaj - termőhely
társulástan, cönológia
térkép: talaj-, termőhelytérkép
térkép: vegetációtérkép
természetvédelem
Megjegyzések: 

A növénytársulásokról szóló rész kéziratként (Tallós Pál: Erdőtípus térképezés Újszentmargitán) megvan a Zólyomi Házaspár Alapítvány tulajdonában

Folyóirat: 
MÉM Kísérletügyi Közlemények LXI/D. Erdőgazdaság és Faipar
Lelőhely: 
ER Archívum 1968/P-
Típus: 
tudományos publikáció, konferencia szakcikk (teljes)
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Papp Mónika
Katalógusbavétel időpontja: 
2019-04-27