Kevey Balázs (2007): A baranyai Dráva-sík gyertyános-tölgyesei. Natura Somogyiensis 10:41-71

Összefoglalás

The phytosociological characteristics and syntaxonomy of the oak-hornbeam forests occurring along the Dráva river in Baranya, SW Hungary are presented in this paper. Results of the analyses based on 50 records of the vegetation show that this association (Circaeo-Carpinetum) differs from the oak-hornbeam forests in the Great Plains occurring on pebble, sandy and loess substrates in several aspects. Being more influenced by groundwater the habitat is more mesophilic, and, as a consequence, the vegetation is extrazonal with species composition exhibiting similarities to hardwood gallery forests (Alnion inĉanae). Owing to the presence of some species with submediterranean distribution, this association also is related to the oak-hornbeam forests (Fraxino pannonicae-Carpinetum) on sand in Inner Somogy of Hungary.

Megjegyzések

Szerző 1973-tól 2006-ig a baranyai Dráva-sík legkülönbözőbb pontjairól 132 cönológiai felvételt készített, amelyekből jelen dolgozat 50 felvételt tartalmaz). A részletes terepbejárások alapján szerző szerint az Alföldön e tájon található a legtöbb és legtermészetszerűbb gyertyános-tölgyes.

Lelőhely
ER Archívum - digitális
Erdőrezervátumok
Első szerző
Kevey Balázs