Zsilvölgyi L. A. (2004): Állományátalakítások tervezése a Szilvásváradi Erdészet területén. Diplomaterv. Kézirat, Sopron

Abstract

Tartalom:
1. A Szilvásváradi Erdészet általános leírása
-Az erdészet természetföldrajzi elhelyezkedése, meteorológiai viszonyai, termőhelyi jellemzői
Az erdészet termőhelyi jellemzői
Az erdészet növényföldrajza
-A Bükk erdészettörténeti áttekintése
-Az "Őserdő" és környékének természetföldrajzi elhelyezkedése, ill. adottságai
2. Digitális termőhelytérkép
- A területen megtalálható talajok jellemzése
- A terület termőhely feltárása, térképezése
- A digitalizálás módszere
A raszteres állomány vektoros digitalizációja AutoCad segítségével
A vektoros állomány Digiterra Map-be való átvitele, területépítés
A vektoros állomány betöltése
Területépítés
3. Az erdőterv
- Térképi munkák
- A Szilvásváradi Erdészet által kezelt erdők állapotának értékelése
területkimutatás
- Erdőrészletek elsődleges rendeltetés szerint
Faállományviszonyok
Korosztályviszonyok, fafajösszetétel
Fatermőképesség
Részlet szintű tervek
Felújító vágással kezelt erdők
Szálaló vágással kezelt erdők
Véderdők
Erdőrezervátum magterület
- Az "Őserdő"
Az Őserdő története
Az Őserdő jelenlegi állapota
Főbb állomány szerkezeti típusok
Faállomány-jellemzők szerinti típusok
Élőhely-szerkezeti elemek szerinti típusok
Fejlődési fázisok szerinti típusok
A hazai montán bükkösök fejlődési dinamikája
- Az Őserdő mérése, leírása
A mérés és a leírás szempontjai
A mérés
Hagyományos, több fafajsoros leírás
Változó méretű, életszakasz csoportos-grafikus leírás
Egyszerű csoportos- grafikus leírás
Az elkőrisesedett állományok átalakítása
- Az erdőszerkezet átalakítások célja, jelentősége
- A rontott kőrisek kialakulása, régebbi átalakítások jellemzése, sikeressége
A rontott kőrises foltok kialakulásának okai
A régebbi átalakítások jellemzése, sikeressége

- Az elkőrisesedett állományok jellemzése, csoportosítása
A magas kőris jellemzése
Az elkőrisesedett állományok jellemzése
Az érintett hatóságok véleménye a területről
- Az átalakítás módszere részletekre lebontva
A kísérlet leírása
A kísérlet végrehajtása
A kísérlet beállítása
A kísérleti parcellák kitűzése, kialakítása
Az ültetés előtti munkák a parcellákban
Az ültetés
A kísérlet ellenőrzése
- Az erdészet távlati erdőképe és hosszútávú termelésszabályozása
Az erdészet távlati erdőképe
Tölgyek; Cser; Bükk; Gyertyán; Akác; Juhar; Kőris; Egyéb kemény lombosok; Hazai nyárak; Füzek; Éger; Hársak; Egyéb lágy lombosok; Erdei fenyő; fekete fenyő; Lucfenyő;Vörösfenyő
- Az erdészet hosszútávú termelésszabályozása
Tölgyesek; Bükkösök; Cseresek; Kőrisesek; Erdei, és feketefenyvesek; Lucfenyvesek
- Irodalomjegyzék


Location
Er Archívum (2004/D-023)