Csete L. (szerk.)(2009): Klíma 21 Füzetek, Klímaváltozás-hatások-válaszok; 56. szám, Budapest

Összefoglalás

Farkas József - Beczner Judit: A kímaváltozás és a globális felmelegedés várható hatása a mikológiai élelmiszer-biztonságra.
Makó András - Máté Ferenc - Szász Gábor - Tóth Gergely - Sisák István - Hernádi Hilda: A talajok klímaérzékenységének vizsgálata a kukorica termésreakciói alapján
Máté Ferenc - Makó András - Sisák István - Szász Gábor: A magyarországi talajzónák és a klímaváltozás
Solymosi Rezső: A klímaváltozás hatásai az erdők fanövedékére
Somogyi Zoltán: A klíma, a klímaváltozás és a fanövekedés néhány összefüggése
Mátyás Csaba - Nagy László - Ujváriné Jármai Éva: Klimatikus stressz és a fafajok genetikai válaszreakciója az elterjedés szárazsági határán: elemzés és előrejelzés...
Tóth János Attila - Kate Lajtha - Kotroczó Zsolt - Krakomperger Zsolt - Bruce Caldwel - Richard Bowden - Papp Mária: A klímaváltozás hatása az elhalt szerves anyag lebontási folyamataira
Andacs Noémi - Takács-Sánta András: Középiskolások klímaváltozással kapcsolatos attitűdjei és viselkedése
Kiss Andrea - Csörgő Tibor - Harnos Andrea - Kovács Szilvia - Nagy Krisztina: A sisegő füzike (Phylloscopus sibilatrix) vonulása és a klímaváltozás

Lelőhely
ER Archívum (2009/P-025)
Első szerző
Csete László