Andrésiné Ambrus I. és Andrési P.(2007): Az erdészmester könyve. (Mestergazda könyvek); Budapest

Összefoglalás

A Szaktudás Kiadó Ház gondozásában megjelenő Mestergazda könyvek sorozat kötetei az egyes szakmák "tankönyvei". Tematikájukban megfelelnek a mestervizsga követelményeinek, céljuk tehát a mestervizsgára való felkészítés. Ugyanakkor az adott szakma legkorszerűbb tudásanyagát összefoglaló szakkönyvek is, amelyek nem hiányozhatnak a szakma művelői, a gazdálkodók, a vállalkozók szakkönyvtárából.
Erdeink s ezzel az emberiség jövője csak úgy tartható fenn, ha az erdei munkákat alapos felkészültségű, nagy szaktudású, korszerű eszközöket, gépeket használni tudó szakemberek végzik.
Az erdőgazdálkodás területén az erdészeti szakmát gyakorló szakemberek tevékenységének magasabb szintre emelése és ismereteinek bővítése érdekében a Magyar Agrárkamara már korábban elkészítette az erdészmester szakképesítés szakmai és vizsgáztatási követelményeit. Az erdészmester vizsgára meghatározott gyakorlattal rendelkező erdőművelő-fakitermelő, erdészeti szakmunkás, erdésztechnikus, erdészeti gépésztechnikus vagy erdőmérnök végzettségű szakemberek jelentkezhetnek.
A kötet fő témakörei:
- Erdeink általános bemutatása
- A legfontosabb fa- és cserjefajok
- Az erdő és környezete
- Erdőművelési ismeretek
- A legfontosabb erő- és munkagéptani ismeretek

Lelőhely
ER Archívum (2007/P-043)
Első szerző
Andrésiné Ambrus Ildikó