Kreszivnik V. (2000): A Kékes Észak erdőrezervátum páncélosatka (Oribatida) faunájának taxonómiai és ökológiai vizsgálata. Szakdolgozat. Kézírat, Budapest

Összefoglalás

A szerző így foglalja össze dolgozatát:
A Kékes Észak erdőrezervátum páncélosatka-faunáját vizsgáltam. A faunisztikai mintavétel során (1999 március 30.) 85 fajt találtam, amelyek biogeográfiai elterjedését és eloszlását vizsgáltam. Az ökológiai vizsgálatok során (1999. évi októberi, novemberi és 2000. márciusi mintákből) az előforduló genusok egyedszámai alapján vizsgáltam a területenkénti, élőhelyszintenkénti, és a mintavételi időpontonkénti különbségeket. A tömegfajok konstanciáit és aggregáltságának mértékét is megvizsgáltam.
Már a faunisztikai vizsgálatok is alátámasztották, az ökológiaiak pedig egyértelművé tették, hogy hiába nagyon hasonló az erdőrezervátum magterületének és pufferzónájának kiválasztott foltjai erdőszerkezetükben és elhelyezkedésükben, talajlakó páncélosatka-faunájuk jelentősen eltér. Ez főleg abban mutatkozik meg, hogy az optimális területen jóval nagyobbak az egyedszámok, és több ritka faj található. Főleg az avarszintben mutatkoznak nagy különbségek mind a páncélosatkák, mind pedig az avar szerkezetének tekintetében.

Lelőhely
Er Archívum (2000/D-020)
Erdőrezervátumok