biodiverzitás: ízeltlábúak

Publikációk
Év
Kovács Tibor és Gebei Lóránt (2021): Ritka és természetvédelmi szempontból jelentős bogarak (Coleoptera) a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről. Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 44: 103-135. 2021
Cálix, M. et al. (2018): European Red List of Saproxylic Beetles. IUCN, Brussels, Belgium 2018
Rozner György és Lőkkös Andor (2018): Adatok a Dunántúl közösségi jelentőségű bogarainak ismeretéhez I. Natura Somogyiensis 32: 165-182. 2018
Merkl Ottó (2016): A szaproxilofág bogarak (Coleoptera) szerepe a holtfa lebontásában. In: Korda Márton (szerk.) Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére. 2016
Dózsa-Farkas K., Ortmann-Ajkai A., Horváth F. (2015): New enchytraeid species (Oligochaeta: Enchytraeidae) from...; Acta Zoologica Scientiarum Hungaricae 61(4), pp. 305-327, 2015 2015
Ódor Péter (szerk.)(2015): A biodiverzitást meghatározó környezeti változók vizsgálata az őrségi erdőkben; MTA Ökológiai Kutatóközpont Tanulmányai 2. 2015
Lakatos F., Vörös M., Pataki B. (2014) Adatok az Őrség és a Szalafői Őserdő Erdőrezervátum (ER-35) xylofág bogárfaunájához 2014
Bartha Dénes (szerk., 2010): A Baktai-erdő, NYÍRERDŐ Nyírségi Erdészeti Zrt., Debrecen, 415 old. 2010
Dodelin, B. (2010): Saproxylic beetle biodiversity in old-growth forests of the south-east of France. Plant Biosystems 144(1): 262-270. 2010
Lemperiere, Guy and Marage, Damien: The influence of forest management and habitat on insect communities associated with dead wood: a case study in forests of the southern French Alps. Insect Conservation and Diversity, doi: 10.11 11/j. 1752-4598. 2010. 2010
Bálint Zsolt (2008): A Budai-hegység dolomittérségeinek nappalilepke-faunája. Rosalia 4: 337-356. 2008
Bartha Dénes, Vidéki Róbert (szerk., 2008): A Bockerek-erdő. Nyírerdő Zrt., Nyíregyháza - Sopron, 272 old. 2008
Merkl Ottó (2008): Adatok a Szénás-hegycsoport bogárfaunájához (Coleoptera). Rosalia 4: 295-322. 2008
Nagy Barnabás (2008): A Szénás-hegycsoport (Nagykovácsi) egyenesszárnyúi (Orthoptera). Rosalia 4: 283-294. 2008
Nyilas I. (2008): Egy hortobágyi erdős tájrészlet átalakításának hatása a futóbogár (Carabidae) fauna diverzitására (Újszentmargitai erdő és környéke). In: Csorba P., Fazekas I. (szerk.): Tájkutatás - tájökológia, 349-357, Meridián Alapítvány, Debrecen 2008
Peregovits László és Ronkay László (2008): A Szénás-hegycsoport és a Csíki-hegyek éjszakai nagylepke-faunája (Macroheterocera). Rosalia 4: 357-422. 2008
Szabóky Csaba (2008): Adatok a Nagy-Szénás molylepke-faunájának ismeretéhez. Rosalia 4: 323-336. 2008
Bücking, W. et al (2005): Bannwald "Bechtaler Wald"...Waldschutzgebiete, Band 8. Baden-Württemberg 2005
Riedel, P. (szerk.)(2003): Dynamik in Bannwäldern; Erkentnisse für eine naturnahe Waldwirtschaft, Waldshutzgebiete, Band 1. Baden-Württemberg 2003
Kutasi Csaba, Sághy Zsolt (2002): A Bakony faunájára új és ritka bogárfajok (Coleoptera). A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei 19-2000:69-78. 2002