Merkl Ottó (2016): A szaproxilofág bogarak (Coleoptera) szerepe a holtfa lebontásában. In: Korda Márton (szerk.) Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére.

Összefoglalás

A holtfa fontos komponense az erdei ökoszisztémának, ezért megőrzése lényeges a szaproxilofág fauna fennmaradása szempontjából. A szaproxilofág közösségekben a bogarak domináns szerepet játszanak, különösen a fa lebomlásának első, kolonizációs szakaszában. Jelen dolgozat jellemzi a holtfa egyes típusainak bogárfaunáját, illetve javaslatokat nyújt a szaproxilofág bogárfauna védelmének lehetőségeire.

Lelőhely
ER Archívum - digitális