Y - AZ ÖSSZES ERDŐREZERVÁTUM (HU)

Y (HU)
magterület: 0 ha; védőzóna: 0 ha; összes terület: 0 ha
magterület hrsz és erdőrészlet:
védőzóna hrsz és erdőrészlet:
Válogatott térképek
Válogatott publikációk
Összes publikáció
2023 Szmorad Ferenc és Standovár Tibor (2023): Az erdei vadhatás és a természetes újulat térségi szintű vizsgálata az Északi-középhegységben. Erdészettudományi Közlemények 13(1): 1–19.
2022 Szabados Ildikó (2022): Mit vár a szakmapolitika és a gyakorlat a kutatástól? In: Czimber K. (szerk.): Konferencia kiadvány, Erdészeti Tudományos Konferencia, 2022, Sopron, 40-45 old.
2020 Haszonits Gy. - Bartha D. (2020) A folyamatos erdőborítás elméleti alapjainak és gyakorlati megvalósításának bibliográfiája a magyar nyelvű szakirodalom alapján. Silva Naturalis VII., pp 58.
2020 Horváth F. és Bölöni J. (2020): Erdőrezervátum-hálózat Magyarországon. Erdészeti Lapok 155(12): 374-376.
2020 Horváth Ferenc és Mázsa Katalin (2020): Az erdőrezervátumok kezelése. Erdészeti Lapok155(11): 339-341.
2020 Horváth Ferenc, Demeter László és Mázsa Katalin (2020): Az erdőrezervátum-eszme története. Erdészeti Lapok 155(10): 304-306.
2018 Cálix, M., Alexander, K.N.A., Nieto, A., Dodelin, B., Soldati, F., Telnov, D., Vazquez-Albalate, X., Aleksandrowicz, O., Audisio, P., Istrate, P., Jansson, N., Legakis, A., Liberto, A., Makris, C., Merkl, O., Mugerwa Pettersson, R., Schlaghamersky, J., Bologna, M.A., Brustel, H., Buse, J., Novák, V. and Purchart, L. (2018): European Red List of Saproxylic Beetles. IUCN, Brussels, Belgium
2018 Führer Ernő (2018): A klímaértékelés erdészeti vonatkozásai. Erdészettudományi Közlemények 8(1):27-42.
2016 Merkl Ottó (2016): A szaproxilofág bogarak (Coleoptera) szerepe a holtfa lebontásában. In: Korda Márton (szerk.) Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére. Tanulmánygyűjtemény, DINPI, Budapest, pp. 129–154.
2014 Bölöni János és Ódor Péter (2014): A holtfa mennyisége a mérsékeltövi erdőkben. In: Csóka Gy. & Lakatos F. (szerk.): A holtfa. Silva Naturalis 5., 203-217 old.
2014 Král, K., S. M. McMahon, D. Janík, D. Adam and T. Vrška (2014): Patch mosaic of developmental stages in central European natural
forests along vegetation gradient. For. Ecol. & Manag. 330 17-28.
2012 Kolozs László és Veperdi Gábor (2012): Élőfakészlet- és növedékmeghatározás a szálaló, illetve átalakító üzemmódú erdőkben egyváltozós fatérfogatfüggvény alkalmazásával [Determination of the volume and increment of selection and transformation forests with one-variable volume functions]. Erdészettudományi Közlemények 2(1): 21-34.
2007 Christensen, Morten, Jens Emborg & Anders Busse Nielsen (2007): The forest cycle of Suserup Skov - revisited and revised. Ecological Bulletins 52: 33-42.
2007 Heil B., Bidló A., Kovács G. és Juhász P. (2007): Erdőrezervátumok termőhelyi viszonyainak vizsgálati módszerei. In: Lakatos F., Varga D. (szerk.): Erdészeti Tudományos Konferencia 2007. december 11. Poszter p:39, Sopron
2006 Christina Westphal, Nils Tremer, Goddert von Oheimb, Jan Hansen, Klaus von Gadow, Werner Härdtle (2006): Is the reverse J-shaped diameter distribution universally applicable in European virgin beech forests? Forest Ecology and Management 223:75-83.
2005 Buchwald, Erik (2005): A hierarchical terminology for more or less natural forests in relation to sustainable management and biodiversity conservation; Third Expert Meeting on Harmonizing Forest-related Definitions, Rome, 11-19. January, 2005
2005 Kenderes K. és Standovár T. (2005): Vizsgálható-e erdeink természetessége az aljnövényzet ökológiai szempontú elemzésével? Természetvédelmi Közlemények
2004 Ódor P. & van Hees, A.F.M. (2004): Preferences of dead wood inhabiting bryophytes to decay phase, log size and habitat types in Hungarian beech forests. Journal of Bryology 26:79-95.
2003 Kenderes, K. & Standovár, T. (2003): The impact of forest management on forest floor vegetation evaluated by species traits. Community Ecology 4(1):51-62.
2003 Standovár, T. & Kenderes, K. (2003): A review on natural stand dynamics in beechwoods of East Central Europe. Applied Ecology and Environmental Research 1(1-2): 19-46., Penkala Bt., Budapest
2003 Turós László (2003): Vadgazdálkodásunk számszerű adatai négy évtized távlatában. Nimród 3/2003: 6-9.
2002 Bartha D. és Esztó P. (2002): Az erdőrezervátumok bemutatása az Országos Erdőállomány-Adattár alapján. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Bp., 60-82.
2002 Bidló A., Kovács G. és Forró E. (2002): Termőhelyi vizsgálatok. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 157-174.
2002 Czájlik P. és Somogyi Z. (2002): Faállomány-szerkezeti vizsgálatok. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 114-157.
2002 Czájlik P. és Horváth F. (2002): Eseményfigyelés. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, 108-113.
2002 Horváth F. és Borhidi A. (2002): Bevezetés. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 11-13.
2002 Horváth F. (2002): Az erdőrezervátum-kutatás informatikai alapjai. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 236-244.
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
2002 Horváth Ferenc és Borhidi Attila [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 2002.
2002 Horváth F. és Czájlik P. (2002): Összegzés, értékelés és a szintézis lehetőségei. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 226-235.
2002 Mázsa K. és Horváth F. [összeállította] (2002): A hivatkozott kormányhatározat, törvények és rendeletek szövege. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Alap. Kiadó, Bp., 261-267.
2002 Oroszi S. és Bölöni J. (2002): Az erdőállomány történetére vonatkozó adatok felkutatása. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 99-108.
2002 Pászty G. és Kreszívnik V. [fordította]: A COST E4-akció ajánlásai. In: Horváth F., Borhidi A. (szerk.) (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei. TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 268-275.
2002 Siller I. és Maglóczky Zs. (2002): Mikológiai vizsgálatok. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, 182-202.
2002 Somogyi Z. (2002): Az erdőrezervátumokban folytatandó kutatások általános célkitűzései. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 83-87.
2002 Standovár T. (2002): Európai együttműködés az erdőrezervátum-kutatásban: COST E4. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 17-26.
2002 Standovár T. és Hahn I. (2002): Növényzetvizsgálatok. in: Horváth F., Borhidi A. [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 174-181.
2002 Standovár T. (2002): Az erdőrezervátum-kutatás stratégiája és módszertana. Kutatási stratégia. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Alapítvány Kiadó, Budapest, 88-99.
2002 Temesi G., Mázsa K. és Horváth F. (2002): Az erdőrezervátum-program jogi, szervezeti és infrastrukturális keretei. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, 27-59.
2002 Traser Gy. (2002): Zoológiai vizsgálatok. In: Horváth F., Borhidi A. [szerk.] (2002): A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, 202-226.
2001 Bartha D., Bidló A., Borhidi A., Bölöni J., Czájlik P., Horváth F., Kovács G., Mázsa K., Somogyi Z. és Standovár T. (2001): Mit jelent számunkra az erdőrezervátum? ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 1(1): 3-4
2001 Bartha D. és Esztó P. (2001): Az Országos Erdőrezervátum-hálózat bemutatása az Országos Erdőállomány-adattár alapján. ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 1(1): 21-44
2001 Bartha D. és Esztó P. (2001): Magyarország erdőrezervátumainak áttekintő térképe. ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 1(1): térképmelléklet
2001 Bölöni J. (2001): Főbb erdőtársulás-csoportok részaránya az Országos Erdőrezervátum-hálózatban. ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 1(1): 45-52.
2001 Borhidi A. (2001): Beköszöntő. ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 1(1): 1-2
2001 Forró, E., Kiss, K. & Czájlik, P. (2001): Organic matter and nitrogen transformation in soils of forest ecosystems. 11. Nitrogen Workshop.
2001 Horváth F., Mázsa K. és Temesi G. (2001): Az erdőrezervátum-program. ER, Az erdőrezervátum-kutatás eredményei 1(1): 5-20
2001 Horváth Ferenc (2001): Magyarország erdőrezervátumainak áttekintő térképe. Mellékelet a Bartha - Esztó ER 1(1) cikkhez
2001 László Levente (2001): Tilos a fokozottan védett erdők gazdasági hasznosítása; 2001. szept. 14. www.Napi.hu
2000 Bartha Dénes (2000): Vörös Lista, Magyarország veszélyeztetett fa- és cserjefajai; Kék Lista, Magyarország aktív védelemben részesülő fa- és cserjefajai; Fekete Lista, Magyarország adventív fa- és cserjefajai; "Ember az Erdőért Alapítvány", NYME, 2000, Sopron
2000 Czájlik P., Standovár, T. & Maglóczky, Zs. (2000): Bibliography, Hungary in Forest reserves research network. European Commission Directorate – General for Research 294-300.
2000 European Commission (2000): EUR 19550 - COST Action E4 - Forest reserves research network, Office for Official Publications of the EC, Luxembourg, pp. 377
2000 Ódor P. (2000): Új faj a hazai mohaflórában: az Anastrophyllum hellerianum (Nees ex Lindeb) Schust. Kitaibelia 5(1):111- 113
1999 Czájlik P. & Standovár T. (1999): Hungary. In: Parviainen, Little, Doyle, O'Sullivan, Kettunen, Korhonen (eds.): Research in Forest Reserves and Natural Forests in European Countries. Country Reports for the COST Action E4>Forest Reserves Research Network
1999 Diaci, Jurij (1999): Research in Forest Reserves and Natural Forests in European Countries; EFI Procelings No. 16: 225-230
1998 Standovár, T. (1998): Diversity of ground-layer vegetation in beech forest: Comparison of semi-natural and managed beech stands in Northern Hungary. In: Bachmann, Koehl, Paivinen (eds): Assessment of Biodiversity for Improved Forest Planning, pp. 381-388.
1997 Állami Erdészeti Szolgálat (1997): Erdőrezervátumok. In: Magyarország erdőállományainak főbb adatai 1996. Budapest
1994 Czájlik P. (1994): Erdőrezervátumok. Élet és Tudomány 1994/29:899-901
1994 Czájlik P. és Gergely A. (1994): A védett Háros-sziget. Élet és Tudomány 1994/4:122
1994 Czájlik P. (1994): Négy év előkészítő munka után végleges kijelölésre került a magyarországi redőrezervátum hálózat. Gaia Sajtószemle 12(247):3027
1994 Czájlik P. (1994): Erdőrezervátumok kiinduló állapota. III. kötet. Északi Hegyvidék. KTM. 118.
1994 Czájlik P. (1994): Megtörtént a magyarországi erdőrezervátum-hálózat végleges kijelölése. Környezet és Fejlődés 5(2):36-38.
1994 Hahn I. és Standovár T. (1994): Az erdőrezervátumokban végzendő botanikai kutatásokról. Környezet és Fejlődés 5(2):43-45.
1994 Somogyi Z. (1994): Az erdőrezervátumokban folytatandó kutatások néhány általános kérdése. Környezet és Fejlődés 5(2): 39-42.
1994 Somogyi Z. (1994): Termőhely-ökológiai kutatások az erdőrezervátumokban. Környezet és Fejlődés 5(2): 46-47.
1993 Czájlik P. (1993): A legöregebb tölgy négyszáz éves. Pesti Hirlap, június 7.:10
1993 Pápai Gábor (főszerk.)(1993): Erdészeti Lapok; Az Országos Erdészeti Egyesület lapja 1993 január
1993 Temesi G. (1993): Erdőrezervátumok kijelölése és fenntartása (a KTM Természetvédelmi Hivatalának kutatási programja). Erdészeti Lapok 128(5): 146. Budapest
1992 Czájlik P. (1992): Új erdő-érték elméletek. Interjú. Magyar Rádió, Ecomix, július 11.
1992 Czájlik P. (1992): Az erdőrezervátumok célja és feladata a bajor erdőrezervátum hálózat 20 éves tapasztalatai alapján. Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem "Természetközeli erdőgazdálkodás, erdőrezervátumok" Tudományos Tanácskozás, október 22.
1992 Czájlik P. (1992): Kincstári erdőink – szakmai szerkesztés. Magyar Televizió, október 2.
1992 Czájlik P. (1992): Erdőrezervátumok. Interjú. Magyar Televizió, szeptember 14.
1991 Czájlik P. (1991): Folytatódik a magyar erdőrezervátum-program. Interjú. Magyar Nemzet, március.28.
1991 Czájlik P. (1991): Erdőszerkezetek, erdészeti nevelővágások és a védett fajok kapcsolatának vizsgálata. Környezet és Fejlődés 2(3):9-13
1991 Gencsi Zoltán (szerk.) (1991): A Helyzet; Lap az erdőkért; A "Soproni Egyetem" különszáma, 3. évf. 6. 1. szám; Sopron
1990 Czájlik P. (1990): Védett erdők moratóriumának szükségessége. Parlament Környezetvédelmi Bizottság. Első Környezetvédelmi "Nyilt Nap". Különkiadvány: 7.
1990 Gencsi Zoltán és Gyöngyössy Péter (szerk.) (1990): A Helyzet; A "Soproni Egyetem" különszáma, kiadja az Erdészeti és Faipari Egyetem
1990 Kalivoda B. [szerk.] (1990): Őserdő típusú erdőrezervátum-rendszer kialakításának programja (tervezet). A Helyzet 5. 2(3): 16-18., Sopron
1989 Czájlik P. (1989): Mi "A Helyzet" a magyar erdőgazdaságban? Hozzászólás. A Helyzet 1:27
1989 Czájlik Péter (1989): Vándortábortól az "őserdő" rezervátumig. Soproni Egyetem 36(1):36-39.
1988 Czájlik P. (1988): Erdőszerkezetek, erdészeti nevelővágások, védett fajok (császármadár – Tetrastes bonasia L.) kapcsolatának vizsgálata. I. Magyar Ökológus Kongresszus különkiadványa: 22.
1988 Czájlik P. (1988): A magyar erdőgazdaság jelene és jövőjének egyik lehetséges változata. Zöld 1:4-6., Budapest
1959 Leibundgut, Hans (1959): Über Zweck und Methodik der Struktur- und Zuwachsanalyse von Urwäldern. Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen 110(3): 111-124.
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2024 Horváth Ferenc (2024): Az újulati és cserjeszint felmérésének ajánlott módszere az ERDŐ+h+á+l+ó mintavételi pontjaiban (MVP ÚJCS). Kézirat, MTA ÖK ÖBI, Vácrátót, ER Archivum digitális
2019 Tóth Bence (2019): Nagytestű növényevő fajok és erdészeti fahasználatok együttes hatásának vizsgálata egy pilisi gyertyános-tölgyesben. OTDK Biológia szekció, ELTE TTK, Budapest, 21 old.
2016 Mázsa Katalin és Horváth Ferenc (2016): Hosszú távú vizsgálatsorozat (ER HTV): az alapfelmérés módszertana. A ’Bockereki-erdő Erdőrezervátum (ER-19) ERDŐ+h+á+l+ó kitűzése és alapfelmérése 2015-ben’ című zárójelentés módszertani fejezete - áttekintés. Kézirat, MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, 7 oldal
2015 Szegleti Zsófia (2015): A natura 2000 tipusú erdők monitorozásának erdőtermészetesség szempontú értékelése; Kézirat, Gödöllő
2015 Erdőrezervátumok; Üzemi térkép, M= 1:20000; Kézirat, Vácrátót
2012 Horváth Ferenc (2012): Módszertani fejlesztések az erdőrezervátumok hosszú távú faállomány-szerkezeti kutatásához, Doktori (Ph.D.) értekezés, Kézirat, Sopron - Vácrátót, 122 old., Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola. Erdei ökoszisztémák ökológiája és diverzitása program, Sopron

2012 Horváth Ferenc (2012): 4.3 A faállomány felmérésének módszere. In Módszertani fejlesztések az erdőrezervátumok hosszú távú faállomány-szerkezeti kutatásához. Doktori értekezés, Sopron. 48-60. old.
2011 Horváth Ferenc (2011): Az újulati és cserjeszint felmérésének ajánlott módszere az ERDŐ+h+á+l+ó mintavételi pontjaiban (MVP ÚJCS). Kézirat, MTA ÖK ÖBI, Vácrátót, ER Archivum (2011/D-004)
2009 Horváth F. (2009): MVP ÚJCS-3, Újulat- és cserjefelmérés adatlapja. Kézirat
2009 Horváth és mtsai (2009): Faállomány-szerkezet FAÁLLOMÁNY szintű felmérése és dokumentálása, mintavételi pontban - ADATLAP. Kézirat
2009 Ódor P., Bölöni J. és Standovár T. (2009): Felvételezési protokoll az aljnövényzet mintavételére az erdőrezervátum hosszú távú vizsgálatsorozat (HTV) keretében. Kézirat, Vácrátót, ER Archívum (2009/D-008)
2009 Duska József (2009): Erdő és vad a Bükkben. Előadás, Erdő és vadállomány konferencia, FVM, Budapest, 2009. okt. 27., 34 dia.
2009 Horváth F. (2009): ÚJCS-3 – harmonizált javaslat az újulati és cserjeszint felmérésére. Kézirat
2008 Horváth F. (2008): Az újulati és cserjeszint felmérésének módszere. 2008. június 23.
2008 Ódor P., Bölöni J. és Standovár T. (2008): Az aljnövényzet vizsgálatának módszertani kidolgozása az erdőrezervátumokban folyó hosszú távú vizsgálatsorozat keretében
2006 Ódor P. (2006): Mohaökológiai és erdőökológiai vizsgálatok
2005 Az ERDŐ+h+á+l+ó mintavételi pontjaira tervezett faállomány-szerkezeti felmérés, az MVP FAÁSZ módszerének értékelése és vitája; WORKSHOP, Kézirat, Vácrátót
2005 Ódor P. (2005): Javaslat a fekvő holt fa szisztematikus mérésére az erdőrezervátumokban. Kézirat, Budapest.
2005 Baczó A. (2005): Erdőszerkezet és madárközösség kapcsolatainak vizsgálata
2005 Standovár T. (2005): Középhegységi lomberdők természetes bolygatásainak vizsgálata távérzékeléses módszerekkel
2004 Standovár, T. (2004): c. Természetközeli gazdálkodás Európa bükkerdeiben
2004 Mátyás Csaba et al (2004): A Pannon Régióra jellemző természetes, természetközeli erdők szerkezetének, dinamikájának és biodiverzitásának vizsgálata és elemzése Magyarország erdőrezervátum-hálózatában; Főpályázat; Kézirat, Sopron-Vácrátót-Budapest
2004 Horváth Ferenc, Bartha Dénes, Bidló András, Borhidi Attila, Bölöni János, Czájlik Péter, Dénes Andrea, Dobos Antal, Hallgató Ferenc, Juhász Magdolna, Kalocsa Béla, Kiss László, Lehotzky István, Madas Katalin, Maglóczky Zsófia, Markovics Tibor, Mázsa Katalin, Molnár Zsolt, Pászty Gabriella, Schmidt Tamás, Sípos Ferenc, Somogyi Zoltán, Sódor Márton, Standovár Tibor, Szmorad Ferenc, Temesi Géza, Tímár Gábor, Vajda Zoltán (1999): Irányelvek, prioritások és feladatok 1999/2000-ben az erdőrezervátumok hosszú-távú fenntartási terveinek kidolgozásához; kézirat, Vácrátót
2003 Erdészeti Tudományos Intézet (2003): Csoportos szálalóvágás vizsgálata pilisi bükkösben
2003 Jobbágy Zs. (2003): Halszem optika kalibrálása és a vele készített zenitfelvételek erdészeti felhasználása
2002 Ódor P. (2002): Korhadó fák mohavegetációjának vizsgálata bükkös erdőkben
2001 Horváth Ferenc, Mázsa Katalin, Temesi Géza (2001): Az erdőrezervátumokra kidolgozott hosszú távú fenntartási tervek bemutatása; Kézirat, Vácrátót
2001 Mázsa Katalin és Horváth Ferenc: Az Erdőrezervátum Program aktuális helyzete, eredményei, 1998-2001. Kézirat, Vácrátót
2001 Mázsa Katalin (2001): Az erdőrezervátum program eredményei és aktuális feladatai; Őrszolgálati Körlevél, 2001/6.
2000 Czájlik Péter: Országos Erdőrezervátum Bizottság története 1992-1994
bevezetés és történeti áttekintés. Kézirat, Vácrátót
2000 Parviainen, Jari (2000): Cost Action E4: Forest reserves research network; 2000/2, Joensuu, Finland
2000 Standovár T. (2000): Erdei biodiverzitás indikátorok
2000 MTA ÖBKI (2000): Az erdőrezervátum program aktuális eredményei és feladatai 2000 március; Kézirat, Vácrátót
2000 Erdészeti Tudományos Intézet (2000): A természetközeli erdőgazdálkodás technológiájának fejlesztése
1999 Tardy J. (1999): A magyarországi erdőrezervátum hálózat kijelölésének és fenntartásának indokolása. [Feljegyzés dr. Csepregi István részére.] Kézirat, Budapest
1999 Mázsa K. és Horváth F. (1999): A magyarországi erdőrezervátum program célkitűzései, feladatai, eddigi eredményei, (előadás); Kézirat, Vácrátót
1999 Horváth F. [szerk.] (1999): Az 1998/99-es országos felmérés dokumentum-fotóinak áttekintő nyomtatása és beszkennelt állományai. Kézirat, Vácrátót
1999 Standovár T. (1999): Erdei növényzet fajösszetételének, diverzitásának, szerkezeti sajátságainak és ezek állomány-szerkezet függésének vizsgálata
1999 Bartha Dénes (szerk.)(1999): Természetközeli erdőgazdálkodás; A természetes és természetszerű erdők kezelése és regenerálása; Kézirat, Budapest
1998 Erdészeti Tudományos Intézet (1998): Módszertani útmutató a gazdasági (fatermesztési) rendeltetésű erdőkben kiválasztott erdőrezervátumok vizsgálatához. Minimum program. Kézirat, Budapest
1998 Horváth F. [szerk.] (1998): Erdőrezervátum Kutatási Program. Erdőrezervátumok az 1:10000-es üzemtervi térképeken. Kézirat, Vácrátót
1998 Borhidi Attila, Csete Sándor, Csiky János, Morschhauser Tamás (1998): Termőhely- és vegetációváltozások a Baláta-tó Természetvédelmi Területen, II. erdőtársulások. Kutatási jelentés, JPTE Pécs, 56 old.
1997 Horváth F. és Standovár T. (1997): Javaslat az Erdőrezervátum Program területei botanikai alapfelmérésének részletes tematikájára. 2. változat. Kézirat, Vácrátót
1997 Horváth F., Bartha D., Berki I., Bidló A., Bölöni J., Czájlik P., Esztó P., Király G., Kovács G., Somogyi Z., Standovár T., Traser Gy. és Víg P. [összeállította] (1997): Útmutató a kijelölt erdőrezervátumok 1998. évi szemlézéséhez. Kézirat, Vácrátót
1996 Führer E. (1996): Erdészeti célú erdőrezervátum-kutatás
1994 Czimber K. (1994): Digitális felületi modellek az erdészeti tervezésben
1994 Halupa L. (1994): Az erdőrezervátum hálózat kijelöléséről. 8-13/6-5/1994 számú összefoglaló jelentés
1993 Czájlik P. (1993): Erdőrezervátum-hálózat. Faállomány-szerkezeti vizsgálatok. Előtanulmány, Budapest
1993 Czájlik P. (1993): Faállomány-szerkezeti vizsgálatok az erdőrezervátumokban. Korreferátum – Erdőrezervátum Workshop II., Gyöngyös, június 3.
1993 Ronkay L., Peregovits L. és Moskát Cs. (1993): Az erdőrezervátumok zoológiai felmérésének követelményei, módszerei és számítógépes adatbázis-struktúrája. Kézirat, Budapest
1993 Czájlik P. (1993): Szakvélemény az erdőrezervátumok kijelölése és vizsgálata cimű tanulmányról
1993 Erdészeti Tudományos Intézet: Erdőrezervátumok. Bevezetés és történeti áttekintés. Részjelentés, 1993. Kézirat, Vácrátót.
1993 Czájlik P. (1993): Erdőrezervátumok célja. Interjú. Magyar Televizió, Gaia, június 5.
1993 Varga Z. (1993): Javaslatok. Kézirat
1992 Halupa L. (1992): Erdőrezervátumok kijelölése és vizsgálata. Kézirat
1990 Czájlik P. (1990): A hazai erdőrezervátumok jelentősége, célja, kiválasztásuk főbb szempontjai. Kézirat
1987 Szedlák T. (1987): Faállományjellemzők mérési lehetőségének vizsgálata amatőrkamerás földi sztereofotogrammetriai módszerrel