Duska József (2009): Erdő és vad a Bükkben. Előadás, Erdő és vadállomány konferencia, FVM, Budapest, 2009. okt. 27., 34 dia.

Összefoglalás

Feladat, 1988
A dél-bükkben jelentős területen található, magtermő képes bükk, és kocsánytalan-tölgy idős felújulatlan állományainak 
vizsgálata, a felújulást korlátozó tényezők meghatározása.
A jelentős vadnyomásnak kitett dél-bükki területen bizonyítani szükséges a vad által okozott károkat.
A jól látható és mérhető ismert kárformákon kívül van-e más eddig nem ismert, vagy nem bizonyított károsítás.

A területet jellemző faállomány típusok több korosztályában 10x10 m-es vadkizáró kerítések készítése.
Legalább éves visszatéréssel a parcella összehasonlítása a percellával azonos adottságú környezetével.
A parcellában megjelenő újulat felmérése, fajösszetételének, egészségi állapotának vizsgálata

"Bár már korábbi tapasztalataim is voltak a vadállomány kártételéről, elsősorban a rendszeres terepjárás (mely immár a Bükknek több mint felére terjed ki) döbbentett rá arra, hogy a középhegységi növénytakaró pusztulásában magasan a legnagyobb károkat a túltartott vadállomány okozza." Less Nándor, 1991.

...

Megjegyzések

Less Nándi által kezdeményezett vadkizárásos projekt előzményeiről, kezdeteiről ... sok képpel

Lelőhely
ER Archívum - digitális