Szegleti Zsófia (2015): A natura 2000 tipusú erdők monitorozásának erdőtermészetesség szempontú értékelése; Kézirat, Gödöllő

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Szegleti Zsófia (2015): A natura 2000 tipusú erdők monitorozásának erdőtermészetesség szempontú értékelése; Kézirat, Gödöllő
Rövid hivatkozás: 
Szegleti (2015)
Első szerző: 
Szegleti Zsófia
Év: 
2015
Összefoglalás: 

A Natura 2000 erdőtípusok struktúra és funkció szempontú monitorozásának egyik célkitűzése a mintavételi-terv és adatértékelés összehangolása az eddigi erdőrezervátum kutatások módszereivel és eredményeivel. A közelmúltban lezajlott természetesség szempontú felmérést (TERMERD-projekt) követően sor került az adatok értékeléséhez szükséges módszertani háttér kidolgozására, amely sok szempontból illeszthető a Natura 2000 erdőmonitorozás eredményeinek természetesség szempontú elemzéséhez. Dolgozatom célkitűzése volt, hogy áttekintést nyújtsak a külföldi hemeróbia vizsgálatokról és a természetes referenciát alkalmazó hazai kutatásokról, majd összehasonlító vizsgálat és módszertani adaptáció segítségével értékelést készítsek a Natura 2000 erdőfelmérés eredményeihez.
A TERMERD és Á-NÉR 2011 felmérésekben vizsgált élőhelyeket táblázatban összegeztem, amelyek a Natura 2000 kategóriáinak részben vagy teljesen megfeleltethető erdőtípusokat tartalmazza. A TERMERD adatfeldolgozáshoz használt útmutatókat áttekintve, összefoglaltam és kiemeltem azokat a szempontokat, amelyek értékelése erdőtársulás-függő, ezért nehézséget okozhat az értékelésben. A továbbiakban a két felmérés terepi adatlapjainak és kitöltési útmutatóinak részletes bemutatásával elemeztem a módszertani egyezéseket és különbségeket. Az értékelő táblázatban a vizsgált változók jelentőségét indikátor- és kritérium-súlyértékük megadásával jeleztem, majd javaslatot tettem az adaptációhoz szükséges konverziókra és megoldásokra.
Korábbi adatfeldolgozási munkákban a montán- és szubmontán bükkös élőhelyekre készült természetesség szempontú értékelés, amely mintapéldához készült táblázatos elemzést kiegészítettem saját eredményeimmel. A bükkös erdőtípusok adatlapjait az átdolgozott, természetesség szempontú módszertan segítségével értékeltem, a kiválasztott mintavételezések közül erdőrezervátum magterületek, és fiatal, középkorú gazdasági erdők adatait vizsgáltam. Kritérium-csoportjaik és az erdőállományok természetességét a kapott eredmények alapján diagrammok segítségével ábrázoltam.

módszertan: felmérés, monitorozás
Natura 2000
Lelőhely: 
Er Archívum (2015/D-009/1, 2015/D-009/2)
Típus: 
BSc, MSc, Dipl, Ing dolgozat
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2016-02-08