Horváth és mtsai (2009): Faállomány-szerkezet FAÁLLOMÁNY szintű felmérése és dokumentálása, mintavételi pontban - ADATLAP. Kézirat

Összefoglalás

A HTV FAÁSZ-3 adatlapot a 2007. április 17-i záróvita meggyezése alapján készítettem el, egyeztetve továbbá az ANÖV és ÚJCS módszerekkel. Eredetileg a 2008/2009 évi ER Baráti Találkozóra készült, amelyen azonban ennek ismertetése és vitája elmaradt. A 2009. június 25-i ER TTT megbeszélés számára teszem közzé.

Megjegyzések

Címszavazva - VA