Mátyás Csaba et al (2004): A Pannon Régióra jellemző természetes, természetközeli erdők szerkezetének, dinamikájának és biodiverzitásának vizsgálata és elemzése...Kézirat, Sopron-Vácrátót-Budapest

Összefoglalás

Tartalom:
I.A Munkaterv
I.B Összefoglaló a projekt céljairól és várható eredményeiről
I.B.1 Magyar nyelvű összefoglaló
I.B.2 Angol nyelvű összefoglaló
A tervezett feladatok összesítő bemutatása (5.3 tábla alapján)
Várható eredmények, közvetlen és közvetett hatások

II. Költségterv
Költségmegoszlási arányok alapkutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés között

III. Kapcsolódás nemzetközi projektekhez
Szakmailag illetékes főhatóság nyilatkozata

IV. A pályázó szervezetek bemutatása
Az utolsó három évben támogatásban részesült vagy még elbírálás alatt álló kapcsolódó projektek bemutatása

V. A projekt menedzsment bemutatása
VI. Nyilatkozatok
megállapodás a konzorcium létrehozásáról
Adatlapok támogatási döntésről
Pályázati űrlapok (A teljes projekt és a konzorciumi tagok adatai)

Lelőhely
ER Archívum (2004/D-024)