Horváth Ferenc (2012): 4.3 A faállomány felmérésének módszere (MVP FAÁSZ). In Módszertani fejlesztések az erdőrezervátumok hosszú távú faállomány-szerkezeti kutatásához. Doktori értekezés, Sopron. 48-60. old.

Összefoglalás

A FAÁSZ felmérés az erdőrezervátumok hosszú távú vizsgálatsorozatainak (ER HTV), ill. alapfelmérésének meghatározó modulja.

A doktori értekezés 4.3 fejezete írja le részletesen az erdőrezervátumok hosszú távú vizsgálata során egységesen alkalmazandó (és 2005/2006 óta alkalmazott) faállomány-szerkezeti felmérés (FAÁSZ) módszerét.

Az alábbi, 48-60. oldal a 4.3 fejezet másolata, amely azok számára készült, akik csak a FAÁSZ felmérésre és annak részleteire kívánnak koncentrálni.

Ennek alapján a módszer elsajátítható, ill. részleteiben is megérthető – hiszen annak minden főbb eleme egyébként ismert és oktatott a dendrológia és az erdőfelmérés területéről, azonban ajánlott a módszer elsajátítását terepen, demonstráció és közös felmérés során megtanulni.

Ebben a módszertan fő kidolgozójaként és az erdőrezervátum-kutatás hosszú távú vizsgálataiban (ER HTV) a legtöbb felmérési és oktatási gyakorlattal rendelkező kutatóként szívesen nyújtok továbbra is segítséget.

Horváth Ferenc
horvath.ferenc [at] ecolres.hu
MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót
2016. november 11.