Exner T. Máthé L (2004): A természetközeli erdőtelepítés lehetőségei Magyarországon. WWF füzetek 23, Budapest

Összefoglalás

Tartalom:
- Bartha Dénes: A Kárpát-medence erdősültségének változása napjainkig
- Dobrosi Dénes, Szabó Gábor: Az erdőtelepítések jelenlegi helyzete és jövője
- Dobrosi Dénes, Szabó Gábor: Az erdőtelepítések környezet- és természetvédelmi hatásai
- Dobrosi Dénes, Szabó Gábor: Alföldi erdőtelepítések költségvizsgálata
- Dobrosi Dénes, Szabó Gábor: Az erdőtelepítések minőségét befolyásoló tényezők
Környezeti tényezők
Hatósági szabályozás
Támogatási rendszer
- Gulyás Levente: Az erdőtelepítések támogatása az Európai Unióban
- Kiss János: Javaslatok a természetszerű erdőtelepítések fellendítésére
Alapelvek
Fafajok
Technológiák
Célállomány: Fehérnyár
Célállomány: Gyertyán-kocsányos tölgy
Az erdőteepítés szereplői
Szabályozás
- Mellékletek
- Felhasznált irodalom

Lelőhely
ER Archívum (2004/P-012/1, 2004/P-012/2, 2004/P-012/3)