erdőtörténet

Nyomtatóbarát változatPDF version
Publikációk (erdőtörténet):
Évnövekvő sorrend
Sándor András (szerk.)(1983): Bükki Nemzeti Park; Kilátás a Kövekről; Budapest (Tovább) 1983
Keresztesi Béla (szerk.)(1982): Magyar Erdészet 1954-1979; Budapest (Tovább) 1982
Leibundgut, von H(1982): Europäische Urwälder der Bergstufe. Neue Zürcher Zeitung:Nr.249. Mittwoch (Tovább) 1982
Uherkovich Á (szerk.)(1981): Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi sorozat; A Barcsi Borókás élővilága, II. Pécs (Tovább) 1981
Járó Zoltán et al (1981): Agrártudományi Közlemények 40. 1981.Budapest (Tovább) 1981
Majer Antal (1980): A Bakony tiszafása. Budapest (Tovább) 1980
Csőre P. (1980): A magyar erdőgazdálkodás története. Középkor. Akadémiai Kiadó, Budapest. (Tovább) 1980
Penyigei D. (1980): Debrecen erdőgazdálkodása a XVIII. században és a XIX. század első felében. Agrártörténeti tanulmányok 7. Akadémiai Kiadó, Budapest. (Tovább) 1980
Schwabe-Braun A, Dieterich H, Bücking W (1979): Der Bannwald "Flüh" Freiburg (Tovább) 1979
Hegyi I (1978): A népi erdőkiélés történeti formái (Az Északkeleti-Bakony erdőgazdálkodása az utolsó kétszáz évben), Budapest (Tovább) 1978
Madas A (1978): Erdészeti politika; Budapest (Tovább) 1978
Klepac, D. (1976): Uređivanje šuma. In Prpić, B., Antoljak, R., Piškorić, O.: Povijest šumarstva Hrvatske 1846-1976 kroz stranice šumarskog lista [History of Croatian Forestry 1846-1976 in the pages of šumarski list (Journal of Forestry)], Zagreb (Tovább) 1976
Kovács J (1976): Szalajka-völgyi Erdei Múzeum, Eger (Tovább) 1976
Kolossváry Szabolcsné (szerk.) (1975): Az erdőgazdálkodás története Magyarországon. (Tanulmányok) Akadémiai Kiadó, Budapest. (Tovább) 1975
Papp Zoltán Sándor (1975): A beregdaróci emberek élete a századfordulón. Natura, Budapest, 1975 (Tovább) 1975
Mayer, Hannes (1974): Wälder des Ostalpenraumes; Standort, Aufbau und waldbauliche.... Stuttgart (Tovább) 1974
Rakonczay Z.(szerk.)(1973): Erdőleltár 1970. III. kötet; Fakitermelés-Erdősítés-Vadászterületek; Budapest (Tovább) 1973
Zólyomi B., Máthé I., Précsényi I. és Szőcs Z. (1972): A vegetáció produktivitásának vizsgálata az újszentmargitai IBP mintaterületen. MTA Biol. Oszt. Közl. 15: 31-42. (Tovább) 1972
Ákos L, Ghimessy L (1969): Az ezerarcú, ezerhasznú erdő; Budapest (Tovább) 1969
Andó M., Borsy Z., Jassó F., Lászlóffy W., Loksa I., Papp A., Péczely Gy., Pinczés Z., Rónai A., Simon T., Somogyi S., Stefanovits P... (1969): A tiszai Alföld. In: Pécsi M. (szerk.) (1969): Magyarország tájföldrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest, 124-131. (Tovább) 1969

Oldalak

Angol név: 
forest history