Horváth F., Balázs B., Mázsa K. és Torda G. (2007): A Klímafa Kft. és az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete közötti együttműködés teljesítéséről. I. Részjelentés. Kézirat, Vácrátót

Nyomtatóbarát változatPDF version
Teljes hivatkozás: 
Horváth F., Balázs B., Mázsa K. és Torda G. (2007): A Klímafa Kft. és az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete közötti együttműködés teljesítéséről. I. Részjelentés. Kézirat, Vácrátót
Rövid hivatkozás: 
Horváth és mtsai (2007)
Első szerző: 
Horváth Ferenc
Év: 
2007
Összefoglalás: 

I. Részjelentés/Progress Report
2007. május
A Klímafa Kft. és az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete közötti együttműködés teljesítéséről
Horváth Ferenc, Balázs Borbála, Mázsa Katalin és Torda Gergő
A 2007. február 15-én megkötött együttműködési szerződés alapján
2007. május 31.
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete
Vácrátót

Összefogalás
A Klímafa Kft. és az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete együttműködési szerződést írt alá 2007. február 15-i keltezéssel, amelynek 1.1, 1.2 és 1.5 pontja írja le a vállalt feladatokat (lásd M.1 melléklet). Ennek alapján munka- és ütemtervet készítettünk (lásd B. fejezet), amely végrehajtása biztosítja a feladatok elvégzését. Jelen, I. előrehaladási jelentés az első három hónapban történt tevékenységről és eredményekről számol be.
A Klímafa-ÖBKI projekt témavezetője Horváth Ferenc, tud. munkatárs. A projektbe bevont további kutatók: Torda Gergő, dr. Mázsa Katalin valamint Bölöni János (PhD). A szerződés terhére, a modellszámításos feladatok ellátására, tudományos segédmunkatársi beosztásban, teljes munkaidőben alkalmaztuk Balázs Borbála biológust.
A munka- és ütemterv szerint haladva Balázs Borbála átvette Torda Gergőtől a CO2FIX (és CASMOFOR) használatára vonatkozó tapasztalatokat, megismerte és megtanulta a programot kezelni és paraméterezni, amellyel tesztszámításokat is végzett. Átvette és rendezte továbbá az eddig összegyűjtött hazai és nemzetközi szakirodalmat, megkezdte ennek a gyűjteménynek a bővítését (lásd C.1.a fejezet).
A Vár-hegy esettanulmány előkészítésére megkezdtük az erdőtörténeti adatok (történeti üzemtervi leírások, adatok és térképek) összegyűjtését és rendszerezését (lásd C.1.b fejezet).
Létrehoztuk a közös projekthez kapcsolódó ÖBKI honlapot, amelyen megjelenítettük a szerződés mellékleteként dokumentált szándéknyilatkozatot és áttekintettük a KlímaFa/Planktos honlapját. Utóbbival kapcsolatban kisebb változtatásokra és kiegészítésekre teszünk javaslatokat (lásd C.5 fejezet).
A KlímaFa és az ÖBKI között folyamatos a konzultáció, a felmerülő igényekhez rugalmasan alkalmazkodva igyekszünk teljesíteni a kéréseket. A vállalt feladatokat terveink szerint, időarányosan teljesítettük.

erdőtörténet
Megjegyzések: 

I. Részjelentés/Progress Report
2007. május
A Klímafa Kft. és az MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete közötti együttműködés teljesítéséről
Horváth Ferenc, Balázs Borbála, Mázsa Katalin és Torda Gergő
A 2007. február 15-én megkötött együttműködési szerződés alapján
2007. május 31.
MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete
Vácrátót

Tartalom
A.1. Összefoglalás
A.2. Summary
B.1. Munkaterv
B.2. Work Plan, Schedule and Progress
C. Előrehaladási jelentés/Progress Report
C.1.a A CO2FIX (CASFOR) Kárpát-medencére kiterjedő adaptációja természetközeli lombos erdőkre / Adoption of CO2FIX to the ecological circumstances of the natural forests of the Carpathian-basin
C.1.b Vár-hegy esettanulmány történeti és aktuális adatok alapján / Retrospective case study of the Vár-hegy forest reserve
C.5 ÖBKI és KlímaFa honlapok fejlesztése / To develope, update and to opine homepage contents of KlímaFa and IEB, HAS relevant to the project
M. Mellékletek
M.1 Klímafa-ÖBKI együttműködési szerződés, 2007
M.2 Részletes munkaterv
M.3 A CO2FIX v3.1 program útmutatója
M.4 Összefoglaló és áttekintő ábra a modell működéséről
M.5 Szakirodalmi gyűjtemény listája
M.6 CO2FIX modell futás és a paraméterek dokumentálása
M.7 CO2FIX modell eredményeinek egységes dokumentálása
M.8 CASMOFOR modell dokumentációja, leírása
M.9 Vár-hegy (Felsőtárkány, Bükk) erdőtörténeti dokumentumainak katalógusa (kinyomtatva)
M.10 A jelentés és a fájlok CD-n

Lelőhely: 
ER Archívum (2007/D-021)
Típus: 
kutatási jelentés, jegyzőkönyv
Erdőrezervátumok: 
Katalógusba vette: 
Gulyás Györgyi Kovács Gabriella
Katalógusbavétel időpontja: 
2010-01-22