Gencsi L (szerk.)(1990): Erdészeti és Faipari Tudományos Közlemények, Erdészet-Faipar-Geodézia; Szeged

Összefoglalás

Tartalma:
- Kató Ferenc: A minőségi csoportos gyérítés az idő tükrében
- Kosztka Miklós: A Makk-pusztai kísérleti úton végzett megfigyelések a vékony útpályaszerkezetek -tönkremenetelének folyamatáról
- Tihanyi Zoltán, Tompa Károly: Mikroparcellás ültetési kísérletek vörösiszapon
- Tompa Károly, Tihanyi Zoltán: Vörösiszap-tározón végzett fásítási kísérletek
- Szodfridt István, Vig Péter: Néhány veszélyeztetett növényfaj előfordulásának ökológiai körülményei
- Szabó József: Lucfenyő-választékolás szervezése lineáris programozással
- Szodfridt István: A Duna-Tisza közi homokhátság növénytársulásainak fatermőképessége
- Peter Klein: Dendrochronologische Untersuchungen an Gemäldetafeln und Musikinstrumenten
- Bánky József: ortofototérképek mező- és erdőgazdasági hasznosítása
- Tvordy György: A Nagy méretarányú légi fényképezés lehetőségei az erdészetben
- Tvordy György: A távérzékelés szerepe a környezet- és természetvédelemben
- Tolvaj László: A fa ultraibolya fotodegradációjának vizsgálata a reflexiós színkép segítségével
- Faragó Sándor: Viszgálatok a szárnyasvad állati eredetű táplálékbázisáról mezőgazdasági környezetben Magyarországon I. Szárnyasvad tápláléka, a táplálékbázis-vizsgálatok anyaga és módszere
- Faragó Sándor: Vizsgálatok a szárnyasvad állati eredetű táplálékbázisáról mezőgazdasági környezetben, Magyarországon; II. Mosonszolnok (Kisalföld)
- Hiller István: dr Váráhelyi István és munkatársai "Az erdőgazdálkodás számokban" c. tanulmányának ismertetése
- Otmar Bein: Ungarn - IUFRO

Lelőhely
ER Archívum (1990/P-006)