Nagybugaci Ősborókás Erdőrezervátum

ER-11 (HU)
magterület: 75.8 ha; védőzóna: 173.6 ha; összes terület: 249.4 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: Bugac 0581/8-ból 217A, 218A, 218B, 219A, 219B, 220A
védőzóna hrsz és erdőrészlet: Bugac 0581/8-ból 215A, 215B, 216A, 218C, 219C, 219D, 219E, 219TI1, 219TI2, 221A, 222A, 222B, 222C, 222TI1, 222TI2; 0581/9-ből 66D, 66NY1, 66NY2, 69A, 69B, 69C, 69NY1, 69NY2, 70A, 70NY1, 70NY2, 70NY3, 73B, 73NY1, 73NY3, 72TI1, 73TI2
Történet

2019
Az É-K-i rész zárt, középkorú, idős hazai nyáras, D-Ny-i része nyílt homokpusztagyep. Közötte a leégett terület, borókás-nyáras maradványokkal és feketefenyves részekkel. A növényzet a regenerálódás kezdetén tart, nagy nyílt részekkel, felverődő fehérnyár polikormonokkal és a kiinduló állomány, élő és holt maradványaival. 2019-ben megkezdték a magterület alapfelmérését. ... KNPI (2020): A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság jelentése a 2019-ben végzett tevékenységéről

2016
A KNPI Erdészeti Osztálya felmérte a terület tűz utáni állapotát, valamint a védett növények elterjedését. "A borókás élőhelyek teljes egészében megsemmisültek" ... KNPI (2016), Kecskemét.

2013-15
A terület leégését követően részletes légifelmérést és értékelést készített a tűz hatásáról és a növényzet állapotáról (azon belül az invazív fajok térhódításáról) a Szegedi Tudományegyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszéke ... Ungureán Tamás (2014) szakdolgozata Szatmári József témavezetésével, továbbá Tobak és Szatmári (2015), valamint Szatmári, Tobak, Novák (2016).

2012
A bugaci és bugacpusztaházi erdőkben április 29. és május 5. közöt 860 hektáron erdőtűz pusztított (YT videó), amely érintette az erdőrezervátumot is. A fenyők és a boróka szinte teljes mértékben megégtek, a lombos állományokban szórt, csoportos túlélés tapasztalható. ... Bács-Kiskun megyei kormányhivatal, Erdészeti Igazgatósága, 2012.

1999
"Az elmúlt 150 év során spontán felverődött (részben leégett) borókás-nyáras erdő, amely az európai természetvédelmi szempontból is kiemelkedő értékű erdőssztyepp élőhely; az erdészeti tudomány és erdőgazdálkodás szempontjából azonban inkább "csak" különleges." ... Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

1997-98
A Soproni Egyetem munkatársai részletes termőhelyfeltárást és talajtérképezést végeztek a területen. A mikrodomborzattól, és talajvíz mélységétől függően futóhomok, humuszos homok, cserjoznom jellegű homok és réti talaj is előfordul. ... Bidló és Kovács 1997-98, Sopron.

Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2016 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (2016): A Bugaci Erdőrezervátum magterületének felmérése. Jelentés, KNPI Erdészeti Osztály, Kecskemét, 12 old. térképmellékletekkel, biotikai adatokkal, erdőrészlet leíró lapokkal
2014 Ungureán Tamás (2014): A 2012-es bugaci erdőtűz hatásainak vizsgálata légifelvételek és képosztályozási módszerek segítségével, a terület invazív fajai. BSc szakdolgozat, SZTE TTIK, Szeged, 55 old.
2012 Bács-Kiskun Megyei Kományhivatal, Erdészeti Igazgatóság levele a Magyar Nemzeti Erdőrezervátum Bizottsághoz, Kecskemét, 2012 (száma: I-G-001/06751-2/2012)
2004 Sipos F. (2004): Junipero-Populetum albae 2004. évi felmérése, Salicetum albaefragilis 2004. évi felmérése (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Kecskemét
2004 Mázsa Katalin, Sódor Márton, Lehoczky István, Papp Bea, Lesku Balázs, Mile Orsolya, Magura Tibor, Nagy Attila, Márkus András, Szmorad Ferenc, Árgay Zoltán, Pallag Orsolya, Esztó Piroska, Temesi Géza (2004): Értekezlet az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest
2002 Kovács É. (2002): Kezelt lombos erdők (Junipero-Populetum albae) monitorozása a Nagybugaci Ősborókás ER területén (V. projekt) - Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. Kézirat, Kecskemét
2000 Borhidi A. [szerk.] (2000): Az Erdőrezervátum-kutatási program, 1999 zárójelentése. Kézirat, Vácrátót
1998 Bidló András, Kovács Gábor (1998): A Nagybugaci Ősborókás Erdőrezervátum (11) termőhelyi vizsgálata, Kutatási jelentés, Sopron, 1997-1998. 32 old. + térképmellékletek
1998 Rédei Tamás (1998): A Nagybugaci Ősborókás Erdőrezervátum (11) botanikai alapfelmérése. Kutatási jelentés, I. rész, Budapest
1998 Borhidi A. [szerk.] (1998): Az erdőrezervátum-kutatási program, 1997 zárójelentése. Kézirat, Vácrátót
1998 Molnár Zs. (1998): Nagybugaci Ősborókás Erdőrezervátum (11) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Nagybugaci Ősborókás (11) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1979 A KNP Bugaci Bioszféra Rezervátum Bugaci Nagyerdő-ősborókás magterület térképvázlata 1979; Kézirat, Vácrátót