Rédei Tamás (1998): A Nagybugaci Ősborókás Erdőrezervátum (11) botanikai alapfelmérése. Kutatási jelentés, I. rész, Budapest

Összefoglalás

A bugaci ősborókás jellegében erősen eltér a többi kijelölt erdőrezervátumtól. Zárt erdő nem alakult ki, és vitatható, hogy a vegetáció jelnelegi képe mennyire feleltethető meg a természetes állapotnak. Faanyag produkciója és emiatt erdőgazdasági jelentősége is elhanyagolható. A termőhely jelneleg is erősen változik, az egész Duna-Tisza közén jellemző talajvízszint süllyedés eredményeként. 

A kutatási jelentés az addigi botanikai kutatások tömör összefoglalását adja. Fejezetcímek:

A reprezentált tájegység botanikai jellemzése
A bugaci ősborókás
Az előforduló élőhelytípusok
Ismert folyamatok
Feltételezett folyamatok
Irodalom

Lelőhely
ER Archívum - digitális