Fényi-erdő Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE

ER-21 (HU)
magterület: 59.3 ha; védőzóna: 209.8 ha; összes terület: 269.1 ha
magterület hrsz és erdőrészlet: még nincs kihirdetve
védőzóna hrsz és erdőrészlet: még nincs kihirdetve
Történet

2018 
Egyre nagyobb kihívást jelent a termőhelyek szárazodása és az aszályosodás, valamint az inváziós fafajok előretörése. Ugyanakkor a kocsányos tölgy természetes felújulása megszakadt valamikor az 1900-as évek folyamán, amiben meghatározó szerepe lehetett az erdő fokozódó záródásának, a növekvő vadhatásnak és egy új, járványos lisztharmat betegség fellépésének. Lassan 80–100 éve, hogy alig nőttek fel újabb tölgygenerációk, helyettük magyar kőris, mezei juhar és mogyoró, kisebb mértékben pedig ezüst hárs és gyertyán nyernek teret. Ez párhuzamosan zajlik a szárazodással, amelyek az erdő fokozatos átalakulásához vezetnek a gyöngyvirágos tölgyes, pusztai tölgyes irányába, miközben a tölgy uralma lassan visszaszorul. ... Horváth és mtsai (2018): A Fényi-erdő, Égett kocka 2018-ban

2017/18 FŐBB ALAPFELMÉRÉSI EREDMÉNYEK

átlagos záródás81 %
átlagos állomány-magasság31,5 m
átlagos sűrűség (N)790 törzs/ha
átlagos körlapösszeg (G)30,5 m2/ha
átlagos élőfakészlet (V)439 m3/ha
törött törzscsonkok sűrűsége27 csonk/ha
álló holtfák és csonkok sűrűsége53 holtfa/ha
fekvő holtfa mennyisége110 m3/ha

Elegyarányok: kocsányos tölgy 54%, magyar kőris 14%, mezei juhar 11%, rezgő és szürke nyár 6%, ezüsthárs 2%, kislevelű hárs 2%. A tervezett magterület állományának fő jellemzőit 130 mintavétel alapján, az alapfelmérési eredményeket bemutató ER Füzetek 1 foglalta össze. ... Horváth és mtsai (2018): A Fényi-erdő, Égett kocka 2018-ban

1999 
"Síkvidéki tölgy-kőris-szil ligeterdő gyöngyvirágos tölgyessel, helyenként mocsári-lápi vegetációkomplexumok beékelődésével. Természetközeli állapotban van, faállományszerkezete változatos, élővilága sokszínű és kiemelten értékes – természetvédelmi szempontból "szentély" területnek tekinthető. A vaddisznó-állomány jelentősen túlszaporodott (zavartalan vadcsapda)." ... Horváth és Bölöni (2002): Az ER-ok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben

1998
A Soproni Egyetem munkatársai (Bidló és Kovács) elkészítették a magterület termőhelytérképét. A talajszelvényekben két méter mélységben sem találtak talajvizet, amely valaha lényegesen magasabban állhatott.

Válogatott térképek
Fényi-erdő Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
NÉBIH EI - Google
2012
Fényi-erdő Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
NÉBIH EI - Google
2012
Fényi-erdő Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
FÖMI (Eurimage)
1999
Válogatott fényképek
Fényi-erdő Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
Horváth Ferenc (ÖK ÖBI)
2018
Fényi-erdő Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
Bátorliget 12A, ORSZFELM 98/99 fotóhely 2
Lesku Balázs (HNPI)
1998
Fényi-erdő Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
Bátorliget 12A, ORSZFELM 98/99 fotóhely 4
Lesku Balázs (HNPI)
1998
Fényi-erdő Erdőrezervátum - MÉG NINCS KIHIRDETVE
Lesku Balázs (HNPI)
1998
Válogatott publikációk
Összes publikáció
2024 Keith, H., Kun, Z., Hugh, S. et al. (2024): Carbon carrying capacity in primary forests shows potential for mitigation achieving the European Green Deal 2030 target. Commun Earth Environ 5, 256. https://doi.org/10.1038/s43247-024-01416-5
2021 Demeter, L, ÁP Molnár, K Öllerer, Gy Csóka, A Kiš, Cs Vadász, F Horváth, Zs Molnár (2021) Rethinking the natural regeneration failure of pedunculate oak: The pathogen mildew hypothesis. Biological Conservation 253, 108928, URL: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108928
2021 Demeter L., Molnár ÁP., Horváth F., Molnár Zs., Öllerer K., Vadász Cs. és Csóka Gy. (2021): 100 év kudarc a kocsányos tölgyesek természetes felújulásában. Erdészeti Lapok 156(4): 128-131.
2021 Horváth Ferenc, Bíró Attila, Csicsek Gábor, Demeter László, Lipka Borbála, Papp Mónika, Szegleti Zsófia és Vig Ákos (2021): Fényi-erdő - egy erdőrezervátum jelölt. Erdészeti Lapok 156(02): 47-50.
2021 Kovács Tibor és Gebei Lóránt (2021): Ritka és természetvédelmi szempontból jelentős bogarak (Coleoptera) a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési területéről (Rare and protected beetles from the Hortobágy National Park Directorate operational area). Folia Historico-Naturalia Musei Matraensis 44: 103-135.
2018 Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Bíró Attila, Demeter László, Lipka Borbála, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Víg Ákos és Lesku Balázs (2018): Fényi-erdő - Égett kocka 2018-ban, ER Füzetek 1., MTA Ökológiai Kutatóközpont, Tihany, 16 old., DOI: 10.46441/ERF.2018.1
2002 Horváth F. és Bölöni J. [összeállította] (2002): Az erdőrezervátumok kutatásszempontú besorolása és rövid jellemzése 1999-ben. In: Horváth és Borhidi [szerk.]: A hazai erdőrezervátum-kutatás célja, stratégiája és módszerei, TermészetBÚVÁR Kiadó, Bp, 276-287.
1996 Klepac, D. et al. (1996): Hrast lužnjak (Quercus robur L.) u Hrvatskoj [Pedunculate oak (Quercus robur L.) in Croatia. Vinkovci, Zagreb (angol részek kimásolva, beszkennelve)
Válogatott kéziratok
Összes kézirat
2018 Horváth F. Csicsek G. Demeter L. Bíró A. Lipka B. Neumann Sz. Papp M. Szegleti Zs. Vig Á. (2018): A Fényi-erdő Erdőrezervátum ER-21 faállományszerkezet, újulat- és cserjeszint felmérés adatlapjai Vácrátót, Kézirat, ER Archívum 2018/003/1
2018 Horváth F. Csicsek G. Demeter L. Bíró A. Lipka B. Neumann Sz. Papp M. Szegleti Zs. Vig Á. (2018): A Fényi-erdő Erdőrezervátum ER-21 aljnövényzet felmérés adatlapjai Vácrátót, Kézirat, ER Archívum 2018/004/1,2
2018 Bidló András, Kovács Gábor (1998): A Fényi-erdő Erdőrezervátum (21) termőhelyi vizsgálata. Kutatási jelentés, Sopron, 33 old.
2018 Horváth Ferenc, Csicsek Gábor, Bíró Attila, Demeter László, Lipkai Bori, Neumann Szilvia, Papp Mónika, Szegleti Zsófia, Vig Ákos (2018): A Fényi-erdő Erdőrezervátum alapállapot felmérés: faállomány-szerkezet, újulati és cserjeszint, aljnövényzet a teljes magterületen. Kutatási jelentés, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Vácrátót, 61 old.
2017 Horváth Ferenc (2017): ERDŐ+h+á+l+ó kitűzése, a faállomány-szerkezet, valamint az újulati- és cserjeszint alapállapot felmérése 100 mintavételi pontban a Fényi-erdőben. Jelentés, MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, 29 oldal
2017 Horváth F. Csicsek G. Demeter L. Szegleti Zs. Vig Á. (2017): A Fényi-erdő Erdőrezervátum ER-21 faállományszerkezet, újulat- és cserjeszint felmérés adatlapjai (103 MVP). Vácrátót, Kézirat. ER Archívum 2017/001/1,2
2004 Mázsa Katalin, Sódor Márton, Lehoczky István, Papp Bea, Lesku Balázs, Mile Orsolya, Magura Tibor, Nagy Attila, Márkus András, Szmorad Ferenc, Árgay Zoltán, Pallag Orsolya, Esztó Piroska, Temesi Géza (2004): Értekezlet az erdőrezervátumok védetté és erdőrezervátummá nyilvánításának áttekintéséről, aktuális feladatokról; Kézirat, Budapest
2000 Rév Szilvia, Papp Mária (2000): A Fényi-erdő erdőrezervátum állapotfelmérése (1998-2000) diplomamunkához tartozó cönológiai felvételek nyers, terepi jegyzeteket is tartalmazó változata. Kézirat, ER Archívum, 16 oldal + 1 térképvázlat
2000 Rév Szilvia (2000): A Fényi-erdő erdőrezervátum állapotfelmérése (1998-2000). Diplomamunka, Debreceni Egyetem, Természettudományi Kar. 32 old. - mellékletek nélkül
1998 Lesku B. (1998): Fényi-erdő Erdőrezervátum (21) - Erdőrezervátumok 1998. évi szemlézése. Kézirat, Vácrátót
1997 Papp Mária (1997): A Fényi-erdő Erdőrezervátum (21) botanikai alapfelmérése. Kutatási jelentés, Debrecen, 13 old.
1994 FM Erdőrendezési Szolgálat (1994): Fényi erdő (21) - Erdőrezervátum terület és faállomány adatok. Kézirat, Budapest
1994 Halupa L. [szerk.] (1994): Összefoglaló jelentés. Az erdőrezervátum hálózat kijelölése a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság területén. Kézirat, Budapest